SLU-nyhet

Joris Cromsigt hedersprofessor vid Nelson Mandela University

Publicerad: 16 september 2019
Porträttbild av Joris Cromsigt.

Joris Cromsigt, universitetslektor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, utnämndes nyligen till hedersprofessor vid Nelson Mandela University (NMU), Port Elizabeth, Sydafrika. "Jag känner mig hedrad av denna utnämning vid ett av Afrikas ledande universitet", säger Cromsigt.

I utnämningen till hedersprofessor framhåller Nelson Mandela University vikten av de bidrag Joris Cromsigt har bidragit med till deras undervisnings- och forskningsverksamhet. De lyfter också hans arbete med att bygga broar universiteten emellan, då han spelat en central roll i utvecklandet av det forskningsbaserade samarbete mellan SLU och NMU som startade 2012.

Samarbetet omfattar gemensam handledning av flera sydafrikanska och svenska doktorander, examensarbetare och postdoktorer. Tillsammans har SLU:s institution Vilt, fisk och miljö, och Nelson Mandels Univesitys Center for African Conservation Ecology, ledd av prof. Graham Kerley också arrangerat ett flertal sommarkurser för doktorander.

Genom denna utnämning vill Nelson Mandela University betona sin önskan att bredda och fördjupa relationen till SLU. Mer specifikt har de bett Joris Cromsigt att undersöka hur båda institutionerna kan samverka i forskning om hållbar användning av markbundna och vattenlevande naturresurser. Detta passar bra med visionen från båda universiteten att skapa ny kunskap för en hållbar framtid.

- Jag ser fram emot att använda denna möjlighet för att stärka kunskapsutbytet globalt mellan norr och söder, säger Joris Cromsigt.