SLU-nyhet

Höstmöte vid SLU: Ny statistik - ny undervisning?

Publicerad: 20 september 2019

Den 30 september - 1 oktober äger en konferens rum på Ultuna. Huvudsyftet är att informera om, och diskutera, läget vid olika svenska lärosäten med tanke på de förändringar som äger rum inom statistikämnet och relaterade discipliner som data- och beräkningsvetenskap.

Anmälningar finns från tretton svenska lärosäten, och representanter från

flertalet av dessa kommer att presentera om de kurser eller utbildningsprogram som

finns - eller är under planering. Vidare ges ett internationellt perspektiv av två

inbjudna talare: Geir Storvik, Universitetet i Oslo samt Ole Winther, Danmarks tekniska universitet (DTU). Höstmötet avslutas med en paneldiskussion kring ämnet. Runt 40 personer är anmälda.

 

Höstmötet arrangeras av Cramérsällskapet (en förening och en sektion inom Svenska statistikfrämjandet). Föreningens syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. Medlemmarna utgörs till större delen av lärare och forskare vid svenska lärosäten. 


Kontaktinformation