SLU-nyhet

Kronprinsessan Victoria namnger Sveriges nya forskningsfartyg

Publicerad: 18 september 2019
Forksningsartyget Svea

I slutet av juli levererades ett av världens mest moderna undersöknings- och forskningsfartyg till SLU, R/V Svea. Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet, på uppdrag av SLU och SMHI. I början av oktober beger sig Svea ut på sin första expedition.

       R/V Svea innebär ett kliv framåt för svensk havsforskning. Moderna flerstråliga ekolod, undervattensfarkoster, strömmätare och annan avancerad utrustning skapar mycket goda förutsättningar för forskning och miljöövervakning i Östersjön och Västerhavet. Prover kommer att tas för att bland annat undersöka mängden salt, syre, näringsämnen och plankton.

R/V Svea ersätter U/F Argos som togs ur trafik år 2011. Sedan dess har SLU och SMHI hyrt danska och finska fartyg.

På fartyget, som drivs med förnybart bränsle, finns sonarer för akustiska mätningar av fisk, samt sonder och släpade instrument för mätningar av vattenkvalitet. Ljudmätningar visar att Svea troligen är det mest tysta forskningsfartyget i världen.

Representanter från medierna inbjuds till Lysekil att närvara vid seminarium, namngivning och rundvandring.

Tider och program

H.K.H. Kronprinsessan Victoria namnger fartyget onsdag den 25 september i Lysekil.

Seminarium

09.00 Samling och information för representanter från media. Societetshuset Oscar, Badhusgatan 16, Lysekil.

09.50 Alla platser intagna till seminariet ”Forskning och förvaltning - så säkrar vi havsmiljön i dag och i framtiden”, forskare från SLU och SMHI. Plats är reserverad för mediernas representanter.

Namngivning

13.00 Eftermiddagens program för namngivningen börjar. Gullmarskajen, Sveas gränd 1, Lysekil. Plats är reserverad för mediernas representanter.

13.30 H.K.H. Kronprinsessan anländer

Namngivning med anföranden:

Prorektor Karin Holmgren, SLU, moderator

Rektor Maria Knutson Wedel, SLU

Statssekreterare Per Callenberg, näringsdepartementet

Statssekreterare Gunvor G Ericson, miljödepartementet

Generaldirektör Rolf Brennerfelt, SMHI

Generaldirektör Katarina Norén, Sjöfartsverket

Kommunfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson

Rundvandring

14.25 Rundvandring ombord på fartyget.

Fototillfällen kommer att ges på anvisad plats i anslutning till seminariet, vid namngivningsceremonin samt vid rundvandringen på fartyget. En enklare lunch arrangeras för medierna i samband med seminariet.

Ackreditering/föranmälan: senast 19 september till presskontakt Vanja Sandgren, vanja.sandgren@slu.se, tel 0702-64 11 55


Kontaktinformation

Vanja Sandgren
Kommunikatör, mediekontakter

SLU Skara
Tel: 0511-671 55
070-264 11 55
Vanja.Sandgren@slu.se

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se