SLU-nyhet

Varmare klimat ger mindre älg

Publicerad: 24 september 2019
Älgoxe bland gröna träd. Foto.

Klimatförändringarna med tidigare vårar och varma, torra somrar är inte bra för älgarna. Kalvarna som föds blir både färre och mindre.

- Foderkvaliteten blir sämre när det är varmt och torrt väder och då har korna helt enkelt lite energi att lägga på fosterutveckling under vintern, säger Fredrik Widemo, universitetslektor vid SLU Vilt, fisk och miljö till Dagens Nyheter.

På SLU pågår just nu ett forskningsprojekt där klimatets påverkan på älgstammen undersöks. Inga slutgiltiga resultat finns ännu att presentera från projektet som startade i år, men tidigare forskning har visat att älgkalvar som föds året efter en torr, varm sommar är både färre till antalet och väger mindre. Kalvar som föds små tar inte igen det under sin livstid, utan blir små vuxna som i sin tur får små kalvar. Preliminära resultat från det nya projektet visar nu att det både fötts färre och lättare kalvar i takt med att klimatet blivit varmare i Sverige de senaste decennierna.

För att vända trenden finns tre saker att göra, enligt Fredrik Widemo.

- Det här är åtminstone delvis en följd av klimatförändringarna, så vi måste minska våra koldioxidutsläpp. Vi kan delvis motverka effekterna genom att hålla en hög medelålder i älgstammen, då äldre älgar ofta får större kalvar. Samt se till att det finns våtmarker i skogen som både ger svalka och bättre foder.