SLU-nyhet

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Publicerad: 10 januari 2020

Av de ca 157 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2020–2023 går ca 26 miljoner till SLU. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Ett preliminärt beslut om bidragen inom 2019 års utlysning för utvecklingsforskning fattades den 28 november 2019, i väntan på biståndsbudgeten. Det definitiva beslutet fattades den 9 januari 2020. Nedan visas vilka som fått bidrag inom de olika delutlysningarna, samt belopp och projekttitel.

Beviljade projektbidrag 2019

  • Sigrun Dahlin, 4 485 478 (Agroforestry för hållbar försörjning, miljömässig resiliens och anpassning till klimatförändringar)
  • Rosa Goodman, 4 498 723 (Hur bra är Good Wood? Kan ett nytt koncept inom timmerindustrin rädda tropiska skogen?)
  • Rickard Ignell, 4 498 475 (Nyttjande av blommande växter för malariabekämpning)
  • Ramesh Vetukuri, 4 500 000 (Återupplivad taroproduktion i västra Afrika: storskalig fenotypning och omics-metoder för att kontrollera tarosjukdomar)

Beviljade bidrag för internationell postdok, 2019

  • Kibrom Abreha, 3 150 000 (Anthracnose resistance genes in the climate resilient crop sorghum, Sorghum bicolor)
  • Dejene Biasazin Tibebe, 3 150 000 (Översätta olfaktoriska svar (olfaktometer) till applicering i Tephritidae fruktflugstyrning)

Beviljade nätverksbidrag: Swedish research links, 2019

  • Mohammad Bahram, 777 414 (Hållbar förvaltning av markresurser i ljuset av traditionell och molekylär data i Västafrika)
  • Kristina Karlsson Green, 798 000 (Gemensam ansats att utveckla biologiska kontrollmetoder mot den invasiva skadeinsekten Spodoptera frugiperda (L.) i Afrika)

Läs mer hos Vetenskapsrådet

Sidansvarig: Catherine.Kihlstrom@slu.se