SLU-nyhet

Företagsledning nytt ämnesområde inom SLU

Publicerad: 20 januari 2020

SLU rustar för framtiden och skapar ett nytt och viktigt ämnesområde, företagsledning. Det nya ämnesområdet finns på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp. Samtidigt knyts SLU RådNu i Skara till institutionen, en centrumbildning med fokus på rådgivning inom lantbruks- och livsmedelssektorn.

För att livsmedelsbranschen och andra delar av den gröna sektorn ska kunna växa, med tillgång till råvaror och tjänster producerade i Sverige, krävs konkurrenskraftiga och ekonomiskt lönsamma företag. Det kräver i sin tur kompetenta företagsledare. 
-Genom att skapa det nya ämnesområdet företagsledning stärker SLU utbildning och forskning inom hållbar produktion. Satsningen är i linje med fakultetens strategi där produktionssystem för företagande och konsumtion är ett av två prioriterade teman, säger Håkan Schroeder, dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. 

Viktigt för framtiden

Hans Ramel, företagare och innehavare av Övedsklosters fideikomiss,ser SLU:s satsning som positiv för hela branschen.
- Företagsledning är något vi behöver bli bättre på och kunskaper kring detta kommer definitivt att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad. I konkurrensen om den bästa arbetskraften gäller det att vara, eller att anställa, en god företagsledare och på så sätt vara en attraktiv arbetsgivare, säger Hans Ramel. 

Institutionens prefekt, Christina Lunner Kolstrupser fram emot de nya möjligheter som uppstår genom det nya ämnesområdet.
-Vår verksamhet kommer att ha stor betydelse för samhället och för dagens företag inom den gröna näringen. Företagen har stort behov av att utveckla ett helhetsperspektiv på företagande och hållbarhet. Dessutom bygger konkurrenskraft på hur effektivt vårt lärande är, både i företagen och i kunskapssystemet.
Hon ser även samarbetet med SLU RådNu som en viktig profilförstärkning. Båda miljöerna får ännu mer vetenskaplig styrka och unik kompetens att erbjuda varandra och omvärlden. 

Effektiv rådgivning avgörande

SLU RådNu är universitetets nationella kompetenscentrum för rådgivning, en regionalt utvecklad nod med stark förankring i Västra Götaland och med navet vid SLU i Skara. SLU RådNu bidrar till att stärka hela kunskapssystemet med lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare. 
För att de gröna näringarna ska nå ökad hållbarhet och lantbruks- och livsmedelssektorerna ska bli konkurrenskraftiga är en effektiv rådgivning av avgörande betydelse.
-RådNu har vuxit under senare år. Betydelsen av nya arbetssätt, förbättrad kommunikation och effektiv rådgivning lyfts allt oftare fram. Därför känns det naturligt att bli en del av en vetenskaplig och pedagogisk miljö till vilken vi känner stor samhörighet. Tillsammans kommer vi kunna ta nya, spännande initiativ, säger verksamhetsledare Magnus Ljung.

Inom institutionen finns även samverkansplattformen SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, som arbetar med att koppla ihop SLU och de gröna näringarnas företagare. KCF är en viktig medspelare i det nya ämnesområdet Företagsledning. 

Välkommen att kontakta oss!

Håkan Schroeder,dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

e-post: hakan.schroeder@slu.setel +4640415133, +46703176953

 

Christina Lunner Kolstrup, prefekt vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

e-post: christina.kolstrup@slu.se, tel +4640415494, +46730881634 

 

Magnus Ljung, verksamhetsledare RådNu

e-post: magnus.ljung@slu.se, tel +4651167117, +46703387117

Fakta:

Företagsledning

Ämnesområdet Företagsledning ingår sedan årsskiftet i verksamheten vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp

Fokus för det nya ämnesområdets forskning, undervisning och samverkan är företagsekonomi med profilering mot företagsledning. Verksamheten riktar sig till samtliga målgrupper inom lantbruk, trädgård och landskapsarkitektur utifrån ett perspektiv där företaget och människa i företaget är centrala.

Inom ämnesområdet utbildas framtidens företagsledare men även förändrings- och processledare inom programmen agroecology, agronom, horticultural science, hortonom, landskapsingenjör, lantmästare, sustainable food systems och trädgårdsingenjör.