SLU-nyhet

Förslag till strategi för Pom 2021-2025

Publicerad: 14 januari 2020

Jordbruksverket har tagit fram ett förslag till innehåll för Poms nya strategi som sträcker sig över åren 2021-2025.

Jordbruksverkets förslag för programperioden 2021-2025 lämnades in till regeringen strax före jul. Det omfattar 20 övergripande mål och ett stort antal uppföljningsbara åtgärder. Referensgruppen för odlad mångfald har spelat en aktiv roll i arbetet med att utveckla förslaget. Utöver ett huvudscenario med kraftigt utökad finansiering redovisas två andra kostnadsnivåer, liksom konsekvenserna dessa skulle kunna innebära. Var den slutliga nivån kommer att bli kan förväntas i slutet av året i samband med att regeringen utfärdar 2021 års regleringsbrev.

 


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48                   

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se