SLU-nyhet

Nya SKA planeras

Publicerad: 10 januari 2020

Regeringsuppdraget att ta fram en ny skoglig konsekvensanalys har inkommit till skogsstyrelsen. Analysen ska utgå ifrån dagens skogstillstånd där utfallet av scenarier för olika varianter av skogsskötsel och naturvård studeras för en 100-årsperiod. Den senaste SKA analysen (SKA15) presenterades 2015. Även denna gång kommer SLU att ansvara för underlagsarbetet där Heureka RegVis används i analyserna och som underlag för dagens skogstillstånd används Riksskogstaxeringens provytor.

Analysen ska presenteras senast 30 oktober 2022.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se