SLU-nyhet

Nyanlända akademiker i de gröna näringarna

Publicerad: 29 januari 2020
Foto på Margareta Stigson

Nu startar SLU på uppdrag av Arbetsförmedlingen en utbildning för agronomer och hortonomer med examen från sitt hemland. Det är en kompletterande utbildning för de med mark-, växt- eller trädgårdsinriktning.

SLU har tidigare, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, genomfört en lyckad satsning på ett snabbspår för nyanlända veterinärer som omskolats till djursjukskötare. Konceptet var framgångsrikt och samtliga har nu legitimation som djursjukskötare och har anställning på djurkliniker över hela Sverige. Hösten 2019 startade ytterligare ett snabbspår för samma målgrupp.

Gröna näringar – samma utbildningsmodell

Nu startar en utbildning efter samma koncept, utan att vara ett snabbspår men med en "snabbspårsmodell", inom området mark, växt och trädgård. Tillsammans bidrar SLU och Arbetsförmedlingen till samhällets behov av fler nyanlända på svensk arbetsmarknad.

Agronom är en svensk akademisk lantbruksutbildning med olika inriktningar inom ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel samt mark/växt. En agronom arbetar ofta som handläggare, rådgivare, projektledare, ofta hos lantbruks- och livsmedelsföretag men även på myndigheter som Jordbruksverket.

Hortonom är en svensk akademisk trädgårdsutbildning som ger bred kunskap om växter och om kedjan från producent till konsument. En hortonom arbetar med att förbättra den produktionsmässiga odlingen av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter.

SLU är det enda universitet i Sverige som utbildar agronomer och hortonomer och nu har SLU också fått möjligheten att stödja nyanlända genom att komplettera med det som krävs för att lättare bli anställningsbar inom de båda svenska yrkesområdena.

Stort intresse

– Ett överraskande stort intresse innebär att 150 personer har skickat in en intresseanmälan, och de allra flesta har de minimikrav som ställts. Nu startar intervjuer för att fånga upp de 25 personer som kommer att erbjudas plats, säger Margareta Stigson, SLU.

Utbildningen startar med 8 veckors språkutbildning. Den ges av Academicum och är helt på distans, därefter är det 13 veckors teori varav 10 veckor på distans. Efter matchning med praktikvärdar får deltagarna möjlighet att utveckla sina teorikunskaper praktiskt i 4 månader. Det är en utbildning med nära samarbete mellan de olika utbildningsdelarna och arbetslivet, ett sedan tidigare lyckat koncept.

Kontaktpersoner

SLU
Margareta Stigson
Sveriges lantbruksuniversitet, Skara
margareta.stigson@slu.se, 070-535 95 80

Arbetsförmedlingen
Marie Lindbäck
marie.lindback@arbetsformedlingen.se, 010-486 69 99

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Relaterade sidor: