SLU-nyhet

Förluster då tall byts mot gran

Publicerad: 16 januari 2020
Lisa Petersson vid disputationen

När tall ersätts av gran mörknar det bland träden och markfloran förändras i grunden. Det visar Lisa Petersson i sin doktorsavhandling.

Lisa disputerade den 10 januari 2020 i Alnarp. Hennes avhandling handlar om följderna när tall ersätts med gran i produktionsskogen. Fokus ligger på den biologiska mångfalden, som förändras en hel del. DET är ont om jämförande studier mellan gran och tall, trots att det är de viktigaste träden i produktionsskogen. Då det gäller att jämföra tillväxten finns ett fåtal relevanta försöksytor och för biologisk mångfald i likartade bestånd finns knappast några tidigare studier.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

Hennes avhandling finns via LÄNK


Kontaktinformation