SLU-nyhet

Nyttan med sensorer

Publicerad: 28 januari 2020
Förstasidan på rapporten "Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag", skärmavbild.

En ny rapport om hur sensorer kan användas i miljöövervakningen har publicerats.

Vid institutionen för vatten och miljö pågår utveckling kring användandet av sensorer inom såväl forskning som miljöövervakning. 

Sensorer som mäter exempelvis temperatur, tryck, konduktivitet, pH, turbiditet och/eller löst organiskt kol i vatten har använts i olika projekt. I anslutning till LifeIP-projektet Rich Waters har en rapport publicerats som sammanfattar erfarenheter från institutionens arbete med sensorer.

Slutsatsen är att sensorer är ett bra komplement till den vanliga miljöövervakningen. De kan till exempel ge bättre skattningar av transporten av olika ämnen. 

Rapportförfattare vid institutionen för vatten och miljö är Jens Fölster och Emma Lannergård. Rapporten har skrivits tillsammans med kollegor vid IVL som gjort mätningar i dagvattenledningar inom Rich Waters-projektet.