SLU-nyhet

Uddevallakonferensen - från kvävesensorer till skadegörare

Publicerad: 13 januari 2020
En forskare presenterar en power point.

På årets Uddevallakonferens förmedlades aktuell kunskap om växtodling som kan användas inom både utbildning och rådgivning. Konferensen arrangerades på Bohusgården 9–10 januari för bland annat konsulenter, rådgivare, lärare, säljpersonal och försöksledare.

De två dagarna innehöll ett fullspäckat program som utarbetats i samråd med bland annat Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Försök i Väst.

– Det är 26:e året i rad som Lanna forskningsstation och institutionen för mark och miljö arrangerar Uddevallakonferensen, berättar konferensarrangören Lena Engström.

– Programmet hade som brukligt fokus på växtodling dag ett och växtskydd dag två med totalt 31 föredrag. De mest långväga föreläsarna var Stine Slotsbo från Aarhus universitet i Danmark och Tove Sundgren från Yara AB i Norge, säger Lena Engström.

Läs mer om Uddevallakonferensen och ta del av årets presentationer här.

En forskare presenterar en power point.
Karin Andersson berättade om sitt doktorandprojekt (SLU, Skara) som handlar om hur surgörning och separering av flytgödsel påverkar kväveeffekten. Foto: Sofia Delin.
En leende kvinna framför en power point-presentation.
Stine Slotsbo från Aarhus universitet berättade om biologi och bekämpning av åkersnigeln. Foto: Lena Engström.
En forskare presenterar en power point.
Ola Hallin från Hushållningssällskapet Sjuhärad redovisade sortförsök och kvävegödslingsförsök i vall. Foto: Sofia Delin.
En forskare presenterar en power point.
Sandra Wolters, doktorand på SLU i Skara, pratade om satellitbilder och kväveupptag i höstvete. Foto: Sofia Delin.
En forskare presenterar en power point.v
Kristin Piikki som är forskare på SLU i Skara berättade om ett schackbrädesförsök utfört 2019. Foto: Sofia Delin.

Kontaktinformation

Lena.Engstrom@slu.se, 0511-67141

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se