SLU-nyhet

Arbete med att bekämpa hunger premieras med Nobels fredspris

Publicerad: 12 oktober 2020

Nobels fredspris 2020 har tilldelats FN:s världslivsmedelsprogram, World Food Program, för sina ansträngningar att bekämpa hunger. FN-organet gör ett viktigt arbete med att tillhandahålla akut livsmedelsbistånd till människor i krissituationer, samtidigt som de arbetar för att säkerställa att alla människor har långsiktig tillgång till mat. På SLU arbetar vi med utbildning, forskning och kapacitetsutveckling för att bidra till det Globala målet nr 2 Ingen hunger.

Enligt World Food Program (WFP) lider för närvarande 135 miljoner människor av akut hunger - till stor del på grund av konflikter, klimatförändringar och ekonomiska nedgångar. En djupgående förändring av det globala livsmedels- och lantbrukssystemet behövs om vi ska mätta de mer än 690 miljoner människor som är hungriga idag - och de ytterligare två miljarder människor som kommer att leva på vår planet år 2050. Ökad produktivitet inom lantbruket och hållbar livsmedelsproduktion är avgörande för att lindra hungern.

- Det är fantastiska nyheter att WFP får priset - det är en otroligt viktig organisation som når ut till de mest utsatta människorna under mycket svåra omständigheter som våldsamma konflikter och extremt väder. Det är ett tufft och farligt arbete, men de fortsätter dag in och dag ut, i de flesta fall med lite uppmärksamhet och ingen mediatäckning, säger Sara Gräslund, chef för SLU Global.

- Globala utmaningar kräver globala lösningar - och WFP är ett utmärkt exempel på hur internationellt samarbete kan göra skillnad. Som de flesta organisationer är de inte perfekta, men totalt sett gör de ett bra jobb. De har också utvecklat sitt arbete genom åren. Tidigare fokuserade de på att dela ut matpaket - en metod som ofta undergrävde lokala livsmedelsproducenter och marknader. Men nu använder de mer och mer kontantöverföring när situationen så tillåter. På det sättet köper människor maten på lokala marknader istället - och därmed ökar möjligheterna för lokala lantbrukare och handlare att ta sina företag genom krisen, fortsätter Sara.

Tryggad tillgång till mat och förbättrad nutrition n är kopplat till kvalitet och mångfald i lantbruksproduktionen, tillgång till marknaden och funktionella försörjningskedjor. För att nå global livsmedelssäkerhet i en tid av klimatförändringar krävs en intensifisering av lantbruket samtidigt som hållbarhet i alla dess dimensioner säkerställs.

På SLU arbetar vi med utbildning, forskning och kapacitetsutveckling för att bidra till SDG 2. SLU bidrar till hållbar matproduktion, både nationellt och internationellt, och sedan många decennier har universitetet omfattande utvecklingsforskning och samarbeten som bidrar till hållbar utveckling också internationellt.

Här presenteras några exempel på SLU:s partnerskap kopplade till Mål nr 2:

AgriFoSe2030 - kopplar vetenskap till politik och praktik

AgriFoSe (Jordbruk för livsmedelssäkerhet) fokuserar på Mål nr 2 i låginkomstländer genom att bidra till hållbar intensifiering av jordbruket för ökad livsmedelsproduktion på befintlig jordbruksmark. Målet är att göra det genom att omvandla metoder för en mer effektiv användning av mänskliga, ekonomiska och natur-resurser .

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute (SLU YI) syftar till att skapa intresse bland svenska ungdomar för global livsmedelssäkerhet och att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. SLU YI är en svensk del av de många ungdomsinstitut som samordnas av World Food Prize Foundation.

Hitta hur vetenskapliga publikationer kopplar till hållbarhetsmålen

SLU-forskare publicerar vetenskapliga verk relaterade till målen för hållbar utveckling. Klicka på målikon nr 2 Noll hunger för att se en publikationslista och visualiseringar för målet.


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta SLU Global

global@slu.se