SLU-nyhet

Bokskatt blir nedladdningsbar

Publicerad: 06 oktober 2020

Nu går det att ladda hem och läsa bokverket Nybyggarliv i Vilhelmina som PDF. I bokserien på sex delar skildras livet som nybyggare i Norrlands inland.

Böckerna som ingår i bokserien Nybyggare i Vilhelmina beskriver genom ögonvittnesskildringar livsvillkoren i nybyggarland – hur man använde markernas begränsade naturresurser för att skapa sig ett liv. Kunskapen är viktig för att bevara det biologiska kulturarvet. Och för att fascineras av människors strävan, uthållighet och uppfinningsrikedom.

2006 fick CBM regeringens uppdrag att inrätta ett Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, (Naptek). CBM har genom Naptek och tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (KGAA), stött utgivandet av bokserien om sex böcker av Rolf Kjellström. Bokverket omfattar böckerna Träd och växter som resurs, Åkerbruk och boskapsskötsel, Jakt, fångst och fiske, Hus, hem och handel, Från vaggan till graven, och Från nybyggarnas tankevärld.

Böckerna finns att ladda ner på gustavadolfsakademien.se i Acta-serien.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se