SLU-nyhet

De svenska urbana skogarnas ekosystemtjänster är utvärderade

Publicerad: 19 oktober 2020
Grönskande träd i Gustav Adolfsparken i Stockholm.

i-Tree Sweden är ett landsomfattande projekt som finansieras av 26 kommuner och organisationer som bostadsföretag, arboristföretag och kyrkogårdsförvaltningar. Baserat på inventeringar i nio kommuner, från Luleå uppe i norr till Malmö i söder, användes verktyget i-Tree ECO v6 från USA:s Department of Agriculture (USDA) för att utvärdera de svenska urbana skogarnas ekosystemtjänster i hela landet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se