SLU-nyhet

SLU-professor belönas

Publicerad: 21 oktober 2020
Ingvar Ekesbo, foto.

Den första mottagaren av Marie-Claire Cronstedts pris är professor emeritus Ingvar Ekesbo, SLU. Marie-Claire Cronstedts Stiftelse delar för första gången ut detta stora pris den 23 oktober.

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte, "för sådana särskilda insatser på riksnivå inom områdena ekologi, faunavård, djurvälfärd eller hushållning med naturresurser, som syftar till att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur", som stadgarna lyder.

Ingvar Ekesbo ses av många inom lantbruksområdet som djurskydds- och djurvälfärdsforskningens nestor. Han började tidigt under sin veterinära karriär att intressera sig för lantbruksdjurens beteende och välfärd.

Genom sin energi och sitt engagemang tog Ingvar Ekesbo initiativet till utbildning och forskning med inriktning på djurvälfärd. Han blev professor 1970 vid dåvarande Veterinärhögskolan och har sedan dess ägnat sitt yrkesliv åt att förbättra lantbruksdjurens förhållanden. Han var en av de första svenska veterinärprofessorer som lyfte fram etologin, läran om djurs beteende, i undervisningen. Gärningen omfattar även uppdrag som ledande expert vid utarbetandet av lagar och regler inom djurskydd sedan 1960-talet, i Sverige och inom Europeiska rådets kommitté för djurskydd. Ekesbo var en av de viktigaste personerna bakom 1988 års svenska djurskyddslag, en lag som när den kom var världsledande.

Ingvar Ekesbo har varit en pionjär för djurskydds- och djurvälfärdsforskningen. Han har inspirerat många lärjungar och bidragit till att Sverige fortfarande ses som ett föregångsland beträffande djurhantering, liksom att djurskydd har lyfts fram inom såväl forskning som politik i Europa och världen.

Priset

Marie-Claire Cronstedts pris utgörs av 100 000 kr samt en förtjänstmedalj och ett diplom. Medalj och diplom överlämnades i år fysiskt vid en mindre ceremoni på stiftelsens kontor i Stockholm den 16 oktober men priset delas formellt ut av kungen vid WWFs digitala höstmöte den 23 oktober.

Ytterligare upplysningar:

Bill Andreasson, ordf Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, tel 08-20 22 40,  070-592 48 36.


Kontaktinformation