SLU-nyhet

”Låt kraften i gensaxen förbättra våra grödor”

Publicerad: 17 oktober 2020

Gensaxen kan bidra till enorma framsteg i växtförädlingen och därmed det framtida hållbara jordbruket. Dessa framsteg kommer dock inte samhället till nytta så länge den restriktiva lagstiftningen i EU består, skriver bl a ett antal SLU-forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Gensaxen är resultatet av fri grundforskning och den används nu av forskare och växtförädlare för att bidra till att klara samhällets stora utmaningar, heter det bl a i artikeln

Om de vetenskapliga framstegen inom växtförädlingen ska kunna bli en drivkraft för en hållbar utveckling av livsmedelsförsörjningen måste – enligt vår uppfattning – tre krav ställas, enligt artikelförfattarna:

Lagstiftning. Det är av yttersta vikt att EU-kommissionens utredning leder till en lagstiftning som främjar tillämpningar i växtförädlingen som är bra för miljön, klimatet och människors hälsa, i stället för att hindra detta.

Forskning. Inga vetenskapliga framsteg görs utan forskning. Vi ser redan oroväckande tendenser i Europa till en ovilja att finansiera denna typ av tekniker i växtforskningen, även om svenska forskningsfinansiärer bidrar med välkomna strategiska investeringar. Både på EU-nivå och nationellt måste en långsiktig forskningsfinansiering säkerställas.

Information. All teknisk utveckling måste ske med transparens och inför en välinformerad allmänhet. Därför är det viktigt att forskare får utökade möjligheter att engagera sig i aktiviteter för att informera brett om forskningsresultat och framsteg.

”Vi är oerhört stolta nu när gensaxen Crispr/Cas uppmärksammas med ett Nobelpris och världens blickar riktas mot Sverige. Men det finns alltså orosmoln på himlen. I grund och botten handlar det om att vi måste säkerställa att vetenskapliga framsteg kan komma samhället och mänskligheten till gagn”, avslutas artikeln som är underteckad av bl a SLU-forskarna Dennis Eriksson, Mariette Andersson, Erik Andreasson och Per Hofvander.


Kontaktinformation

Dennis Eriksson
Telephone: 040-41 54 52
Postal address:
Växtförädling, Box 101
230 53 ALNARP

Visiting address: Sundsvägen 10, Alnarp