SLU-nyhet

Grönplanering – en handledning

Publicerad: 01 oktober 2020

Tankesmedjan Movium har på uppdrag av, och tillsammans med, Kristianstads kommun arbetat med en handledning för grönplanering. Den är nu färdig och presenterades på ett webbseminarium onsdag 17 juni, där flera av myndigheterna från Rådet för hållbara städer, som ska vidareutveckla vår handledning till en nationell vägledning, också medverkade.

Handledningen finns att ladda ner här.

Fakta:

För frågor och mer information kontakta Harald Klein.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU i Alnarp. I arbetet med stadsutveckling utgår man från livet i städerna för att skapa städer som får både människor och vegetation att växa.

 


Kontaktinformation