SLU-nyhet

SLU bidrar med kunskap om hur framtida kalkningsinsatser bör utformas

Publicerad: 13 oktober 2020
Sjön Saxen. Foto.

En aktuell rapport framtagen av SLU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, bidrar med ny kunskap om hur kalkningsinsatser bör utformas i framtiden. Analysen visar att hälften av de vattendrag som kalkas i dag inte längre är försurade.

Kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurningens effekter har pågått i över 40 år och är en av de största naturvårdsinsatserna i Sverige. Samtidigt har utsläppen av försurande ämnen som svavel sjunkit. Kalkförbrukningen har halverats sedan millennieskiftet, men verksamheten är fortfarande omfattande. Den har hittills kostat ungefär 6 miljarder kronor. För närvarande satsas cirka 165 miljoner kronor per år på kalkning.

– Våra analyser visar att hälften av de vattendrag som kalkas inte längre är försurade, samt att många av dessa ligger i norra Sverige, säger Jens Fölster, forskare på SLU och en av författarna till rapporten.

Nästa år ska Havs- och vattenmyndigheten presentera en ny nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag.

– Vi väger samman en mängd olika underlag innan vi fattar beslut om ändringar av kalkningsverksamheten. Rapporten från SLU ger värdefull kunskap inför arbetet med den nya nationella planen som beskriver hur kalkning ska bedrivas i Sverige. Den blir klar nästa år, säger Erik Boström, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten i en nyhet kring kalkningsplanen.