SLU-nyhet

Forskning om klimateffekter i Arktis får 28,9 miljoner kronor

Publicerad: 01 oktober 2020
Berg och en glaciär, i förgrunden träd utan grenar. Foto.

Forskare vid SLU och Umeå universitet har just beviljats ett stort forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. I projektet ska klimateffekter i Arktis och effekter av ett förändrat vinterklimat på växter och markmikrober samt kol- och kväveomsättning undersökas.

Huvudsökande är Ellen Dorrepaal från Umeå universitet. Från SLU är Karina Clemmensen och Sara Hallin från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi inblandade.

Vad händer när växthusgaser börjar släppas ut året runt från Arktis?

Projektet ”Year-round climate feedbacks of winter phenological (mis)matches of plants and microbes across the Arctic” kommer att handla om klimateffekter i Arktis och mer specifikt effekter av förändrat vinterklimat på växter och markmikrober och kol och kväveomsättning och vad det i sin tur betyder för emissioner av växthusgaser under årets samtliga säsonger. Forskningen kommer att pågå under fem år.

En accelererad klimatförändring

– Den grundläggande hypotesen är att mikrobernas aktivitet och omsättning av näringsämnen inte kommer att synkroniseras med växternas behov vid ett förändrat vinterklimat, säger Sara Hallin.

– Vi tror att detta kommer att det leda till ökade emissioner av växthusgaser som i sin tur accelererar klimatförändringen, berättar Karina Clemmensen.


Kontaktinformation

Professor Sara Hallin

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
sara.hallin@slu.se, 018-673209

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se