SLU-nyhet

Tredje kurstillfället - Strategisk rådgivning

Publicerad: 19 oktober 2020
pussel

Det är dags för tredje och sista kursträffen i fortbildningskursen Strategisk rådgivning, arrangerad av SLU RådNu och SLU Kompetenscentrum företagsledning. Deltagarna ska nu knyta ihop säcken, från en kartläggning av företaget och företagaren på de så kallade casegårdarna, till en strategisk utvecklingsplan för framtiden.

Den 17-19 november är det dags för sista kurstillfället i kursen Strategisk rådgivning0. I kursen deltar 20 rådgivare från olika företag och organisationer över hela landet.

Pelare Strategi

Den sista träffen handlar i klartext om att knyta ihop säcken. Kursdeltagarna har under kursens gång arbetat igenom diverse moduler kopplade till företagsledningens fem pelare och det är nu – i pelare Strategi – som modulerna ska sys ihop till en helhet. Den noggranna kartläggningen av företaget och företagaren leder till en strategisk utvecklingsplan för framtiden.

Från ord till handling

På schemat står även ledarskap – vad som krävs för att gå från ord till handling, så att en plan inte stannar vid en pappersprodukt utan förverkligas. En annan punkt handlar om kunskap och arbetssätt i rådgivningen – om att utvärdera sin rådgivning och att kompetensutveckla sig själv.

Den tredje kursträffen är den sista inplanerade kursträffen, alla delar har genomförts som digitala möten. Kursledningens förhoppning är dock att – när världen så medger – kunna samla ihop kursdeltagare till en fysisk träff för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Fakta:

Fortbildningskursen Strategisk rådgivning riktar sig till rådgivare som är intresserade av att lära mer om hur man kan stödja lantbruksföretagare i företagsledning och på resan mot ökad hållbarhet.

Kursledningens roll är att löpande få rådgivarna att fundera på vilka konsekvenser ett förändrat arbetssätt får för dem själva, deras roll och kompetensutvecklingsbehov.

Här kan du läsa mer om kursen som startade under våren 2020.


Kontaktinformation