SLU-nyhet

100 modeller för naturbaserade lösningar recenserade

Publicerad: 20 oktober 2020
Bildomslaget till boken Modelling Nature-Based Solutions.

En ny bok om hur man modellerar naturbaserade lösningar (Nature Based Solutions, NBS) har nyligen publicerats, med Neil Sang från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som redaktör. Boken lyfter recensioner av över 100 viktiga modeller och tillvägagångssätt som är relevanta för NBS med exempel på hur de tillämpas runt om i världen.

I fokus är genomförbarheten av modellerna och varje kapitel diskuterar bredare frågor kring användningen av modeller för miljöledning. Boken syftar till att öka medvetenheten om enkla men effektiva modeller, stödjande metoder som PPGIS, ramverk som Geodesign och behovet av kunskap kring modellering av naturbaserade lösningar vid beslutsfattande.

Läs Neil Sang's sammanfattning av boken på engelska.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se