SLU-nyhet

World Food Day

Publicerad: 16 oktober 2020
Zero Hunger

World Food Day, en dag initierad av FAO, äger rum i mitten av oktober varje år för att betona vikten av tryggad livsmedelsförsörjning globalt, bekämpa världshungern och tillhandahålla säker och näringsrik mat för alla.  På SLU arbetar vi med utbildning, forskning och kapacitetsutveckling för att bidra till det Globala målet #2, Zero hunger.

FAO, har initierat World Food Day i oktober varje år för att sprida kunskap om de globala utmaningarna inom tryggad livsmedelsförsörjning, det globala hållbarhetsmålet, Zero Hunger.

"In recent decades the world has made significant progress in improving agricultural productivity. Although we now produce more than enough food to feed everyone, our food systems are out of balance. Hunger, obesity, environmental degradation, loss of agro-biological diversity, food loss and waste and a lack of security for food chain workers are only some of the issues that underline this imbalance." - FAO

I år är temat kopplat till den pågående pandemin, Covid-19. Pandemin har ökat svårigheterna att nå det globala hållbarhetsmålet, Zero Hunger, och har resulterat i att många barn, kvinnor och män lider av hunger och undernäring till följd av bland annat ökad arbetslöshet, sämre ekonomi, nedstängningar och försämrad infrastruktur. Näringsrik och säker mat är väsentliga delar för global hälsa och därför vill FAO nu uppmärksamma världens mathjältar. Lantbrukare och andra arbetare i hela livsmedelssystemen.

"Countries, the private sector and civil society need to make sure that our food systems grow a variety of food to nourish a growing population and sustain the planet, together." - FAO

Läs mer på FAO: s webbplats

World Food Day

Här presenteras några exempel på SLU:s partnerskap kopplade till Mål nr 2:

AgriFoSe2030 - kopplar vetenskap till politik och praktik

AgriFoSe (Jordbruk för livsmedelssäkerhet) fokuserar på Mål nr 2 i låginkomstländer genom att bidra till hållbar intensifiering av jordbruket för ökad livsmedelsproduktion på befintlig jordbruksmark. Målet är att göra det genom att omvandla metoder för en mer effektiv användning av mänskliga, ekonomiska och natur-resurser .

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute (SLU YI) syftar till att skapa intresse bland svenska ungdomar för global livsmedelssäkerhet och att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. SLU YI är en svensk del av de många ungdomsinstitut som samordnas av World Food Prize Foundation.

Hitta hur vetenskapliga publikationer kopplar till hållbarhetsmålen

SLU-forskare publicerar vetenskapliga verk relaterade till målen för hållbar utveckling. Klicka på målikon nr 2 Noll hunger för att se en publikationslista och visualiseringar för målet.


Kontaktinformation