SLU-nyhet

Älgar – Sveriges giraffer?

Publicerad: 18 november 2020
Älg som betar i skog. Foto.

Nästan alla i Sverige gillar blåbär och lingon, även älgar och mindre hjortvilt som kronhjort, rådjur och dovhjort. I områden med både älg och mindre hjortvilt räcker bärriset inte till älgen som behöver stora tuggor för att riset ska vara effektivt att äta. När bärriset betas ned söker sig därför älgen upp från marknivån och betar mer tall.

För att kunna kartlägga dieterna hos hjortvilt i Sverige har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analyserat DNA i tusentals spillningsprov som samlats in i Södermanland och Västerbotten för att ta reda på vad de har ätit.

Stora mängder bärris återfanns i dieterna. Det var också tydligt att älgar la om sin diet och började äta mindre bärris och mer tall när antalet mindre hjortvilt ökade i ett område.

– När fler djur betar bärriset minskar höjden på riset. Det gör det svårare för stora älgar att få i sig tuggor som är stora nog för att det ska vara effektiv föda för denna stora växtätare, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU.

Betydelsen av tuggornas storlek

Hypotesen om betydelsen av tuggornas storlek för viltet är inte ny men har tidigare mest observerats i afrikanska system. När mindre växtätare i Afrika tömt foderresurserna på marknivå tvingas girafferna att söka sig allt högre upp för att hitta föda.

– Så på ett sätt är älgar lite som ”Sveriges giraffer”, säger Robert Spitzer skämtsamt.

I en tid då mindre hjortvilt ökar i antal i många delar av Sverige har resultaten också viktiga konsekvenser för skogsbruket. Älg som betar kommersiellt värdefull tall är redan ett problem som kan förvärras av denna foderkonkurrens.

Att säkerställa en hälsosam skogsmiljö med stora mängder bärris och att samtidigt förvalta antalet mindre hjortvilt kan därför spela en viktig roll för att minska skogsskador orsakade av älg.

Vetenskaplig artikel

Robert Spitzer, Eric Coissac, Annika Felton, Christian Fohringer, Laura Juvany, Marietjie Landman, Navinder J.Singh, Pierre Taberlet, Fredrik Widemo, Joris P.G.M. Cromsigt. 2020. Small shrubs with large importance? Smaller deer may increase the moose-forestry conflict through feeding competition over Vaccinium shrubs in the field layer. Forest Ecology and Management. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112720315371

Fakta:

Denna forskning är en del i projektet ”Beyond Moose - Inte bara älg” som finansierats av Naturvårdsverket, Kempestiftelserna, Länsstyrelsen Västerbotten och Svenska Jägareförbundet.