SLU-nyhet

”Europas matproduktion kan säkras med ny teknik”

Publicerad: 13 november 2020

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är problematisk. Sveriges regering bör driva på för att det digitala lyftet prioriteras, både på hemmaplan och på EU-nivå, skriver ett antal debattörer med koppling till lantbruket, däribland SLU-forskarna Margareta Emanuelson,  Oleksiy Guzhva och Dirk-Jan de Koning på DN Debatt.

”Vår regering kan hjälpa EU på traven att fatta rätt beslut. Det kan göras genom att påminna om den betydelse som lantbruket har i samhället – liksom behovet av att säkra matproduktionen genom innovativ digitalteknik.”

”I dag finns kunskapen om lantbruksteknik utspridd på flera håll. Ett sammanhållande centrum för digitalteknikens tillämpning skulle stärka konkurrenskraften, öka hållbarheten och göra lantbruket till en ännu starkare ekonomisk motor för landsbygden i Sverige. Så låt oss få visa världen hur matproduktion kan vara lönsam, produktiv och hållbar samtidigt”, avslutas debattartikeln.