SLU-nyhet

Miljonregn över SLU-forskare

Publicerad: 19 november 2020

Formas forskarråd har nu beslutat vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om hela Sverige får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024. Av dessa kommer ett fyrtiotal från Sveriges lantbruksuniversitet och de får dela på sammanlagt ca 125 miljoner kronor, alltså en femtedel av hela tilldelningen.

De SLU-projekt som fått finansiering representerar alla universitetets campus och alla fakulteter. Flertalet av projekten har fått omkring tre miljoner kronor var i bidrag.

- Det är oerhört roligt att se hur våra forskare får positiva resultat på sina ansökningar. Det är för mig ett kvitto på att våra medarbetare i sin forskargärning både väljer att beforska områden som bedöms ha hög relevans från forskningsfinansiärernas sida, men också håller hög kvalitet i sin forskning och sina ansökningar. Jag hoppas att de firar lite extra i forskargrupperna även om det får ske digitalt just nu, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel..

I den årliga öppna utlysningen finansierar Formas projekt som berör de globala hållbarhetsmålen. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans är utmärkande för projekten som fått finansiering, enligt Formas.

Antalet ansökningar till Formas årliga öppna utlysning fortsätter att öka och slår nya rekord. I den del av utlysningen som riktar sig till forskare tidigt i karriären ökade antalet ansökningar med 31 procent jämfört med förra året. En annan bidragande orsak kan ha varit att Formas förlängde ansökningstiden i april med två veckor. Anledningen var den pressande situation som många forskare och representanter för lärosäten befann sig i på grund av covid-19. Formas lyckades på kort tid ställa om och anpassa utlysningen till ett digitalt format.


Kontaktinformation