SLU-nyhet

HMH gläds åt Formas-anslag!

Publicerad: 20 november 2020

Nu i november blev det klart med utdelningen av de medel som utlysts från forskningsrådet Formas. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) hade skickat in ansökningar och kunde nu glädjas åt att för flera utav dem fick man ett positivt besked!

Institutionen summerar sina beviljade ansökningar och ser att forskarna är inblandade, på ett eller annat sätt, i inte mindre än sex projekt som beviljats medel. Det som sticker ut och där det är beviljat ca 48 miljoner kronor, är ett stort samarbetsprojekt som innebär en ny centrumbildning, med inriktning på att stärka Sveriges framtida livsmedelssystem. Ni kan läsa mer om det projektet i SLUs nyhetsartikel "48 miljoner till SLU SLU för forskning om djurens roll i livsmedelssystemet".

Även institutionens Frida Lundmark Hedman har beviljats medel för ett forskningsprojekt som ska utveckla metoder för att nå en mer likvärdig djurskyddskontroll. Projektet kommer att pågå i fyra år och bestå av flera olika delar där omvärldsanalyser, enkäter, utveckling av metoder och material för samsyn, samt experimentella moment ingår. Projektet är ett samarbete med Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Du kan läsa mer om projektet här.

Därutöver handlar det om projekten:

  • Metoder för att nå en mer likvärdig djurskyddskontroll - beviljat 3 996 560 kr
  • LivestockSense: Förbättrad hållbarhet i gris- och fjäderfäproduktion genom att ta bort hinder för införande av Informations – och kommunikationsteknik (ICT) - beviljat 3 156 248 kr
  • Förbättrad djurvälfärd vid bedövning och slakt av kalkon genom en innovativ metod med hög koncentration kvävgas - beviljat 1 999 998 kr
  • Utvärdering av en innovativ metod med alternativa gaser för bedövning av gris vid slakt - beviljat 1 999 960 kr
  • Förbättrad djurvälfärd i svensk grisproduktion genom benchmarking - utveckling av verktyg för rådgivning, certifiering och förbättrad konkurrenskraft - beviljat 1 999 520 kr

Ni kan även läsa SLUs nyhetsartikel "Miljonregn över SLU-forskare".

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se