SLU-nyhet

Hur väl kan rovdjur identifieras från sitt mönster?

Publicerad: 25 november 2020
Snöleopard tittar rakt in i kameran.

I ett nytt projekt ska SLU och Snow Leopard Trust i detalj undersöka hur väl vi kan identifiera rovdjur utifrån deras mönster (t. ex. fläckar och ränder) och bestämma vilka typer av fel som görs vid inventering med viltkamera. Det är en uppföljning av en uppmärksammad pilotstudie som visade att snöleoparden i genomsnitt identifierades fel på vart åttonde fotografi. Det finns därmed en risk att inventering med viltkameror leder till att populationerna för hotade djur överskattas.

En vanlig metod för att inventera skygga arter såsom tiger, snöleopard och jaguar är att placera ut rörelseaktiverade kameror (viltkameror eller åtelkameror). Ett grundläggande antagande är att individerna kan identifieras korrekt med hjälp av mönstret. Men metoden är inte så pålitlig som man tidigare har trott, enligt en tidigare studie från forskare från SLU, Snow Leopard Trust och Nordens Ark.

Nu får Örjan Johansson på SLU pengar från Formas för att följa upp studien. Han ska samarbeta med Matt Low (också på SLU) samt Gustaf Samelius och Charudutt Mishra på Snow Leopard Trust.

De ska:

  • Utvärdera hur ofta individer av 4 olika arter felidentifieras (lodjur, leopard, tiger och snöleopard).
  • Undersöka om erfarenhet och träning kan minska antalet fel som sker.
  • Undersöka hur olika utföranden i fält påverkar felidentifieringen och i sin tur populationsuppskattningarna.
  • Beräkna hur identifieringsfelen kan ha påverkat populationsuppskattningarna av utrotningshotade arter.

Kunskapen från projektet kommer vara till stor användning för att förbättra inventeringsmetoden och för att kvantifiera risken att utrotningshotade arters populationer som inventerats med viltkameror har överskattats.

Kontakt: orjan.johansson@slu.se 

Fakta:

Projektet Utvärdering och korrigering av systematiska populationsöverskattningar av vilda kattdjur har fått ca 4 miljoner kronor av Formas.

 


Kontaktinformation