SLU-nyhet

"Utan växter ingen mat" - nytt avsnitt av podden Feeding your mind

Publicerad: 03 november 2020

I skuggan av coronapandemin är år 2020 också International Year of Plant Health, det internationella växtskyddsåret. Uppskattningsvis 40% av planetens skördar går årligen till spillo på grund av växtsjukdomar och skadeinsektsangrepp. Senaste avsnittet av podden Feeding your mind från SLU Future Food handlar om växthälsans betydelse för vår livsmedelsförsörjning.

– Många samhällsmedborgare idag ser nog inte kedjan som börjar med friska växter och slutar med mat i affären. Vi tar den för given, säger Jan Stenlid, professor i skogspatologi.

Det är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO som står bakom International Year of Plant Health som fokuserar på friska växters betydelse för minskad fattigdom, tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling i världen.

– Väldigt mycket i våra liv; vad vi gör, vad vi bygger våra hus av – ja, hela vår ekonomi är beroende av växter på något sätt. Men de senaste 200 åren har införseln av skadegörare till Europa ökat exponentiellt, säger Jan Stenlid.

Internationell handel med växter och växtprodukter, klimatförändringarna, stora monokulturer med stor användning av bekämpningsmedel som driver på resistensutvecklingen – hälsohoten mot skogsbrukets och jordbrukets växter världen över är mångskiftande och ofta svårförutsägbara.

– Det är svårt att utvärdera hur effektiva vi är på att upptäcka och hantera nya smittor och skadegörare, för det vi ser är ju bara när vi missar utbrott och introduktioner av nya arter, säger Johanna Boberg, analytiker på SLU:s enhet för riskvärdering av växtskadegörare.

Enheten sammanställer vetenskapligt beslutsunderlag till Jordbruksverket. Riskvärderingsarbetet sker nationellt men också i samarbete med våra nordiska grannländer och med EU. EU har en gemensam växtskyddslagstiftning men också krav på att varje land ska ha egen kapacitet att göra riskvärderingar.  

– Det internationella växtskyddsåret är väldigt viktigt för att lyfta de här frågorna, och för att visa att det krävs mycket resurser och arbete här. Det är så otroligt många arter det handlar om, men det finns väldigt lite information om dem, så bedömningarna man gör blir väldigt osäkra, tillägger Johanna Boberg.

Hör också fler SLU-röster kring det internationella växtskyddsåret i SLU Future Foods podd Feeding your mind.

Här kan du lyssna på avsnittet Det internationella växtskyddsåret - utan växter ingen mat ...

Här hittar du fler avsnitt av podden Feeding your mind

Fakta:

Feeding Your Mind är en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid SLU. Intervjuar gör Ylva Carlqvist Warnborg. Musiken i podden är Feeding Your Mind av SLU.