SLU-nyhet

Pressinbjudan: Webb-symposium om ackumulering av mikroplast i jordbruksmark

Publicerad: 27 november 2020

Mikroplast är en av många föroreningar i det avloppsslam som sprids på jordbruksmark. Användningen av slam som jordförbättring förväntas fortsätta, och eventuellt öka, i Sverige framöver. Därför är det viktigt att vi har en klar uppfattning om hur mikroplasten rör sig i mark och miljö, var den ackumuleras och vilka risker detta för med sig. Om detta handlar ett webb-seminarium vid SLU den 2 december.

On-line symposiet (Zoom) äger rum onsdag den 2 december 2020, kl. 13:30–16:00. Målgruppen är beslutsfattare, forskare och olika intressenter. Även miljöintresserade journalister hälsas varmt välkomna. Symposiet hålls på engelska.

Syftet med symposiet är att dela resultat från ett internationellt forskningsprojekt som SLU medverkar i och att lyfta fram annan relevant forskning i Sverige, för att därigenom skapa en grund för dialog.

– Framför allt hoppas vi kunna diskutera om vår nuvarande kunskap är tillräcklig för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera riskerna med mikroplast i slam som sprids på jordbruksmark, eller om vi borde följa försiktighetsprincipen tills vi vet mer, säger Martyn Futter, som är forskare vid SLU:s institution för vatten och miljö.

I forskningsprogrammet Impasse* har forskare vid SLU sedan 2016 arbetat med kollegor i Kanada, Spanien, Norge och Tyskland för att bättre förstå riskerna med mikroplast i jordbruksmark. Ett av de viktigaste resultaten i projektet har varit att den största delen av de mikroplaster som hamnar i jorden verkar transporteras bort från systemet. Var mikroplasten hamnar till slut är för närvarande okänt, men partiklarna kan transporteras vidare till sjöar, vattendrag eller tränga ner i grundvattnet.

I projektet har forskarna också intervjuat svenska experter inom regeringen, avloppsrenings-sektorn, forskningsorganisationer och icke-statliga organisationer för att bättre förstå både aktuell kunskap och olika perspektiv på mikroplast som sprids på jordbruksmark via slam.

* Forskningsprogrammet Impasse (Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments) stöds av JPI Water/Formas.

Program och registrering (ingen avgift)

Se: https://impassesverige.weebly.com/index.html

Kontaktperson

Martyn Futter, forskare
Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 31 20, martyn.futter@slu.se


Kontaktinformation