SLU-nyhet

Släktforskning bland svenska äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband

Publicerad: 02 november 2020
Närbild av ett rött äpple av sorten 'Råby Rubin'. Färgfoto.

Rubriken ovan är titeln på ett nytt faktablad från LTV-fakulteten som nu finns att läsa online. I faktabladet berättar författarna Jonas Skytte af Sätra, Inger Hjalmarsson och Larisa Garkava-Gustavsson om några av resultaten som uppnåtts genom DNA-studier bland äpplesorterna i Nationella genbankens centrala samling i Alnarp.

Läsaren får en inblick i hur genetiska studier kan nyttjas i såväl växtförädlings- som genbankssammanhang. Och för dig som är intresserad av äpplesorternas synonyma namn och deras nära släktskap finns en del spännande att hämta. Här föreslås till exempel att ’Grågylling’ och ’Vitgylling’ skulle kunna vara föräldrar till ’Åkerö’. Och visst liknar ’Råby Rubin’ (på bilden här bredvid) sina förmodade föräldrar ’Sävstaholm’ och ’Maglemer’.

Faktabladet hittar du via den här länken som leder till LTV-fakultetens faktablad "Fakta från Växtförädling" 2020:12


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, extern resurs vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se