SLU-nyhet

Webbinarier om skogens tillväxt och skador i ett förändrat klimat

Publicerad: 30 november 2020

Inom ramen för arbetet med skogliga konsekvensanalyser 2022 (SKA 22) planeras två webbinarier i mitten av december om klimatförändringarnas effekt på skogens tillväxt och skador.

Syftet med webbinarierna är att diskutera vilka modeller som finns och vilka anpassningsåtgärder som kan vara effektiva när det kommer till att motverka negativa effekter av klimatförändringar. Målgruppen är främst forskare och specialister som arbetar med modeller och scenarioberäkningar inom ämnesområdet men webbinarierna är öppna för alla. Arrangörer är SLU och Skogsstyrelsen. Språket kommer vara engelska.

Läs mer om webbinarierna och hur du anmäler dig

Webbinarium om klimateffekter på tillväxt

Modelling biotic and abiotic forest disturbances under a changing climate

14 december kl 13.00-16.00

 

Webbinarium om klimateffekter på skador

Modelling the impact of climate change on Fennoscandian forest growth

17 december kl 13.00