SLU-nyhet

Historisk bok ger nya insikter om skog, vilt och människa

Publicerad: 17 december 2020
Porträttbild av Kjell Danell.

Med kunskap om historien kan vi bättre förstå vår samtid, brukar det sägas. Kjell Danell beskriver i sin nya bok Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900 etableringen av statliga skogar, nyttjandet av viltet och hur jaktvården fick sin början. Konfliktfyllda förändringar som har slående paralleller till dagens konflikt mellan stad och land.

Senare delen av 1800-talet var en dynamisk tid i Norrland. Befolkningen ökade, skogsindustrin expanderade och järnvägen byggdes ut. Många människor rörde sig i skogarna och viltstammarna skattades hårt, särskilt under nödår. Bävern och vildrenen utrotades; älgen höll på att försvinna. Samtidigt etablerades statliga skogar med kronoparker och bevakande personal.

– Boken är en hyllning till nordligaste Sverige och de människor som genom oändliga arbetsinsatser överlevde de långa vintrarna och utvecklade sina små hemman, säger Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi vid SLU i Umeå.

Många äldre fotografier från museernas bildarkiv illustrerar arbetet.

Jakt – en viktig del i försörjningen

Många var de människor som under stor del av året vistades i skogarna, på sjöarna och på den odlade marken. De levde nära naturen och till största delen på vad den gav lokalt. Arbetet i jord- och skogsbruk och med jakt och fiske var tidskrävande och slitsamt för kroppen. Att samla vinterfoder till kreaturen var en uppgift för hela familjen som kunde ta en stor del av sommaren i anspråk. I dag är det något som en bonde kan klara av på några dagar.

Kjell Danell ägnar flera kapitel i boken åt jakt och fångsten av matnyttigt vilt som var en viktig del i försörjningen. Rovdjur och rovfåglar skulle utödas. Han belyser också hur den svenska staten genom olika lagar och nya myndigheter steg för steg organiserade bruket av den enorma resurs som den norrländska skogen utgör.

– Statens ökande anspråk på egna skogar förändrade spelplanen för folket i bygderna. Det som tidigare ansetts som ”våra jakt- och fiskevatten” blev nu statens. Brott mot jaktförordningarna beivrades av uniformerade män och misstron mot staten och myndigheter blev allt starkare. Den tidens erfarenheter lever delvis ännu kvar ute i bygderna, säger Kjell Danell.

Uppmanar till vidare studier

Boken bygger på över tusen årliga rapporter från skogsreviren i Norrland till överordnade i Stockholm skrivna av jägmästare.

– Det är handskrifter från senare delen av 1800-talet, inbundna i tjocka, ohanterliga och nu spröda läderpärmar i Riksarkivet, berättar Kjell Danell.

Rapporterna är mycket omfattande med långa redogörelser och tabeller som behandlar skogsbestånd, utsyningar, skogsskötselåtgärder, bränder och insektsutbrott, förseelser mot jakt- och skogsförordningarna, naturfenomen samt vilt och jaktvård för revir efter revir.

– Ett viktigt syfte med denna bok är att tillgängliggöra tämligen svåråtkomligt och svårbearbetat material av handskrifter. Det är mycket ny information om viltet och jakten som nu ser dagens ljus och som kan analyseras. De som känner sig manade får ta vid där mitt arbete slutar, avslutar Kjell Danell.

Äldre svartvitt fotografi av en man, kvinna och två hästar framför en byggnad.
Fäbod vid Ersmarksbodarna, Kåge, Skellefteå. Ägde man hästar skulle de vara med på bilden för de visade att man hade det gott ställt. (Skellefteå museum.)
Äldre svartvitt fotografi av ett flertal män i skogen framför en timrad byggnad.
Skogshuggare vid kojan. Foto: Olof Öberg. (Västerbottens museum.)
Äldre svartvitt fotografi av en man som hukar bakom sitt gömsle.
Orrskytte på sjö från gömsle byggt av tall på sparkstötting. Foto: Hilmer Zetterberg. (Västerbottens museum.)

Kontaktinformation

Kjell Danell                                                    
Telefon: 070-3747979
E-post: kjell.danell@slu.se

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se