SLU-nyhet

Metodbeskrivningar för nationell uppföljning av matsvinn

Publicerad: 16 december 2020

Hur mäter och räknar man på matsvinn? På uppdrag av Jordbruksverket har åtta SLU-forskare levererat metodbeskrivningar för uppföljning av matsvinn inom både primärproduktion och förädlingsled. Metodbeskrivningarna kommer att användas för att ta fram utgångsvärden för uppföljning av nationella och europeiska målsättningar om att minska matsvinnet.

I strategidokumentet Från jord till bord inom Den gröna given (Green Deal) uttrycker EU-kommissionen en stark ambition att till 2030 halvera livsmedelsavfallet på både detaljhandels- och konsumentnivå. För att kunna följa upp målsättningen vill kommissionen fastställa ett utgångsvärde baserat på data för 2020 som medlemsstaterna förväntas leverera till 2022.

Även för bedömning av uppföljning av de svenska miljömålen behövs utgångsvärden. De nya svenska etappmålen säger att matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025, och en ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument 2025.

Jordbruksverket har därför gett ett uppdrag till SLU att ta fram metodbeskrivningar för för uppföljning av livsmedelsförluster inom svensk primärproduktion och i efterföljande förädlingsled. I november 2020 levererade åtta SLU-forskare metodbeskrivningar för åtta råvaror, utvalda för att tillsammans representera det svenska livsmedelssystemet: nötkött, mjölk, griskött, fisk, morötter, potatis, jordgubbar och vete.

I nästa steg kommer metodiken att leda till fastläggandet av Sveriges officiella utgångsläge 2020, både gentemot EU i strategin Från jord till bord (Farm to fork) och gentemot det nya svenska etappmålet "Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat”.

De åtta SLU-forskarna representerar en stor bredd inom SLU och olika institutioner:

  • Ingrid Strid, Institutionen för energi och teknik (nötkött)
  • Torun Wallgren, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (griskött)
  • Åse Lundh, Institutionen för molekylära vetenskaper (mjölk)
  • Örjan Östman, Institutionen för akvatiska resurser (sjömat)
  • Marie Olsson, Institutionen för växtförädling (morot)
  • Helena Persson Hovmalm, Institutionen för växtförädling (vete)
  • Helene Larsson Jönsson, Institutionen för biosystem och teknologi (potatis)
  • Johan Stenberg, Institutionen för växtskyddsbiologi (jordgubbar)