SLU-nyhet

Nytt om odling av åkerböna och ekofoder till gris

Publicerad: 17 december 2020
Framsidor av broschyrerna, till vänster en gris mot svart bakgrund, till höger åkerbönsplantor.

Nu publiceras en skrift om ekologisk odling av åkerböna och en om hundra procent ekologiskt foder till gris. Materialet är på svenska och har tagits fram av Epok, i samarbete med Magdalena Åkerfeldt, forskare på Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, och inom ramen för projektet OK-Net EcoFeed.

Det finns ett ökande intresse för användning av åkerböna i foder till gris, som ett alternativ till importerad soja. I ekologisk produktion är det särskilt viktigt att hitta alternativ till de proteinfoder som traditionellt används. Dels eftersom det är begränsad tillgång till ekologiska proteinfoder och för att man eftersträvar en hög andel hemodlat foder, men också eftersom man enligt reglerna inte får tillsätta rena aminosyror till fodret.

Skriften ”Ekologisk odling av åkerböna i Frankrike och Sverige – vad kan vi lära?” syftar till att hjälpa lantbrukare att uppnå målet om 100 procent ekologiskt och regionalt foder till grisar och fjäderfän. Delar av innehållet bygger på utdrag från en skrift framtagen av ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique), det franska institutet för ekologiskt jordbruk och mat och utgår från erfarenheter från odling i Frankrike, men även information utifrån svenska förutsättningar och erfarenheter har inarbetats. Hänvisningar till den franska skriften och svenska källor som kan ge ytterligare information om näringsvärden och möjligheter för användning i Sverige finns angivna i slutet av broschyren.

I den andra skriften – ”Hundra procent ekologiskt foder till grisar – foderråvaror och utfodringsstrategier” – redovisas och beskrivs ett antal olika fodermedel och råvaror som är möjliga att använda till grisar i ekologisk produktion och och som kan möjliggöra att målet om hundra procent ekologiskt foder till grisar nås. Även här är delar av materialet är utdrag från en skrift framtagen av ITAB som har kompletterats med information utifrån svenska förutsättningar och erfarenheter. Tonvikten ligger på att beskriva foderråvarornas näringsvärden och begränsningar för användning. Skriften tar också upp möjligheter till olika utfodringsstrategier och presenterar resultat från några franska forskningsprojekt med olika utfodringsstrategier till smågrisar som har prövats i franska forskningsprojekt.