SLU-nyhet

SLU:s rektor invald i IVA

Publicerad: 10 december 2020

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker kompetensen och kunnandet med 42 nya ledamöter, varav sju internationella. Bland de invalda finns Maria Knutson Wedel, SLU:s rektor.

– IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd vid IVA.

Maria Knutson Wedel väljs in i IVAs avdelning för Utbildning och forskning.

– Det känns hedrande att ha blivit invald i IVA som samlar så mycket olika kompetens. Jag ser fram mot att delta, såväl i utbyte av tankar och kunskap som genom att bidra till det arbete som görs, säger Maria Knutson Wedel i en kommentar.

Nya ledamöter väljs in en gång per år. Det är respektive avdelning som föreslår vilka nya ledamöter som ska väljas in. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ Akademisammankomsten, där alla ledamöter har rösträtt, som beslutar om invalen. Årets nya ledamöter valdes in vid Akademisammankomsten den 1 december. 


Kontaktinformation