SLU-nyhet

SLU-projekt får medel från Stiftelsen Lantbruksforskning

Publicerad: 11 december 2020

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av projekten kommer från SLU-forskare och de får dela på totalt cirka 24 miljoner kronor.

Projekten täcker in många forskningsområden och 2020 kan vi se SLU-projekt om alger till kor, drönarfoton för fältförsök och fosfor i matjord.

– Det är fantastiskt att se vilken bredd på forskningsprojekt som blivit beviljade medel. Det är roligt att vi kan täcka in så många olika områden och att flera olika lärosäten och institutioner finns representerade, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Mattias Norrby.

De SLU-forskare som fått medel:

  • Förbättrad rengöring och desinfektion på köttanläggningar - minskad spridning av livsmedelsförstörande, patogena och antibiotikaresistenta bakterier, Sofia Boqvist, 2 984 000 kr;
  • Väg och mät mjölkkor med mobilen, Oleksiy Guzhva, 2 408 000 kr;
  • En svensk modell för kontroll av LA-MRSA i grisproduktionen, Susanna Sternberg Lewerin, 2 502 000 kr;
  • Hållbarhet och strukturomvandling i svensk mjölkproduktion, Ruben Hoffmann, 2 985 000 kr;
  • Fosfor i matjord och alv i långliggande försök - ett underlag för uppdaterad rådgivning, Gunnar Börjesson, 2 366 000 kr;
  • Hur bekämpa hönshirs samt förebygga herbicidresistensutveckling, Anneli Lundkvist, 2 977 000 kr;
  • Ny teknik och regional strategi för recirkulering av växtnäring i stallgödsel, Helena Aronsson, 3 002 000 kr;
  • Från hav till mule - alger minskar metanemissioner från mjölkkor, Rebecca Danielsson, 2 948 000 kr;
  • Förbättrad utvärdering av officiella fältförsök genom bildanalys av drönarfoton med maskininlärning, Aakash Chawade, 1 428 000 kr.

Kontaktinformation