SLU-nyhet

SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris

Publicerad: 02 december 2020
Representanter från SLU och Sparbanken Skaraborg

Ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort är nu skapat. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, SLU Holding och Sparbanken Skaraborg som står bakom priset.

- Den gröna näringen är viktig för Skaraborg samtidigt som hela näringen står inför stora behov av förändring och utveckling, inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor. Innovationer och entreprenörskap kommer att vara förutsättningar i det arbetet säger Marie Andreasson som sedan 1 september 2020 är ny platschef på SLU i Skara.

Marie Andreasson konstaterar också att det finns många duktiga forskare på SLU som kan bidra till att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan.

- Genom vår stiftelse verkar vi på Sparbanken Skaraborg för tillväxt och utveckling inom vårt verksamhetsområde. För oss är det angeläget att SLU finns här och att den forskning som bedrivs kommer samhället och den gröna näringen till del, säger Patrik Meijer, vd på Sparbanken Skaraborg.

Stiftarna till priset välkomnar ansökningar med projekt som i framtiden skulle kunna utvecklas till en kommersiell produkt, tjänst, process eller social innovation.

Ett liknande innovationspris, då enbart riktat till forskare och studenter på SLU Campus i Alnarp, har under året delats ut i Skåne av SLU i Alnarp och Sparbanken Finn. Syftet var att bidra till en innovationsfrämjande kultur som främjar att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Priset i Skaraborg har en bredare inriktning och ska uppmärksamma forskare, individer, företag eller organisationer som har utvecklat innovativa och hållbara forskningsprojekt eller idéer i samarbete med SLU i Skara. Den totala prissumman är på 100.000:- och kommer att delas mellan ett innovationspris på 75.000:- och ett tillväxtpris på 25.000:-.

Utdelning av priset kommer att ske under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara, i september 2021. Samtidigt planeras en temadag om hållbara innovationer inom grön näring.

Kontakt:

Marie Andreasson, platschef SLU i Skara
marie.andreasson@slu.se
0511-672 57, 073-787 19 23

Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare SLU Holding
Mats.wiktorsson@slu.se
0511-671 15, 0722-09 66 03

Erik Brink, Sparbanksstiftelsen Skaraborg
erik.brink@sparbanksstiftelsenskaraborg.se
070-600 45 48


Kontaktinformation