SLU-nyhet

Lärarforum på studieresa till Nederländerna

Publicerad: 27 februari 2020
Ecological housing project in Eva Lanxmeer in Culemborg

Den 4-7 februari 2020 åkte deltagare från SLU Landskaps lärarforum på en studieresa till Nederländerna.

Gruppen besökte sju olika projekt för att studera exempel på ny stadsutveckling ur ett socialt inkluderande perspektiv, med särskilt fokus på bostadsmiljöer i stadslandskapet. Det övergripande målet är att genom goda exempel kunna komplettera och utveckla undervisningen på kurser som handlar om stadsplanering i olika skalor.

Under fältresan guidades gruppen av flera arkitekter och stadsplanerare. Väl värt att nämna är det väl fungerande ekologiska bostadsprojektet i Eva Lanxmeer i Culemborg.

Studieresa finansierades av SLU Landscape Call for Ideas 2019-2020.

Deltagare från SLU Landskaps lärarforum:
Maria Kylin, Eva Kristensson, Victoria Sjöstedt och Lisa Norfall från LAPF.
Anna Robling och Bodil Dahlman från SOL.


Kontaktinformation

Maria Kylin, Landskapsarkitekt, Agr.Dr och universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel: 040-41 54 51
E-post: Maria.Kylin@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/