SLU-nyhet

Uppsala och SLU tecknar samverkansavtal

Publicerad: 06 februari 2020
Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel undertecknade på torsdagen ett samverkansavtal med fokus på hållbar samhällsutveckling.

Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala kommun har tecknat avtal om partnerskap med syfte att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort.

Avtalet undertecknades den 6 februari av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och kommunalrådet Erik Pelling (S).

Under perioden 2020–2022 fokuserar samarbetsavtalet på fyra samverkansprojekt:

 1. Forskning och samhällsplanering
  SLU och Uppsala kommun samverkar kring forskning och samhällsplanering inom de områden som är aktuella genom dialogmöten. Särskilt fokus ligger på utvecklingen av Södra staden i Uppsala samt på dynamiken stad–omland. Projektet koordineras av SLU.
 2. Hållbar lokal livsmedelsförsörjning
  Ett samarbetsprojekt för ökat regionalt självförsörjande i livsmedelskedjan. Målen är minskat transportbehov, lokal produktion av drivmedel samt effektiv och resurssnål distribution.
 3. Green Innovation Park
  Samverkan kring företagsetablering vid Green Innovation Park för att öka hållbart företagande i Uppsala i samarbete med SLU:s forskning
 4. Kompetensutveckling
  SLU och Uppsala kommun samverkar i ömsesidig kompetensutveckling bl a genom Uppsala klimatprotokoll och det årliga uppsatsstipendiet.

SLU och Uppsala kommun samverkar redan i dag på många områden, t ex inom STUNS, Världsklass Uppsala och Uppsala klimatprotokoll.

– Vi på SLU ser fram emot detta avtal om den samverkan som vi har med Uppsala kommun. Universiteten och staden har ett gott samarbete i Uppsala och det blir inte mindre viktigt i framtiden. Staden växer och SLU har unik forskning inom området stad och land, där båda aktörerna vinner på samarbete. Avtalet synliggör också vikten av att samarbeta för att samhället snabbare ska kunna bli mer hållbart inom till exempel klimat-, miljö- och kompetensfrågor, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

– SLU är en viktig samarbetspartner på många plan. Inte minst inom utbildning, forskning och samhällsutveckling. Genom samarbeten som detta kan vi hitta ny kunskap för att lösa samhällets utmaningar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Presskontakter:

SLU: Mikael Jansson, presschef, tel 0733-707111, mikael.jansson@slu.se

Uppsala kommun: Christian Dahlmann, enhetschef, tel 076-115 08 54, christian.dahlmann@uppsala.se


Kontaktinformation