SLU-nyhet

Sortblandningar av spannmål kan öka skörden – men det gäller att blanda rätt

Publicerad: 04 februari 2020
Två människor arbetar i fält.

Sortblandningar av till exempel korn kan ge högre avkastning än när respektive sort odlas i rent bestånd. Men det funkar inte alltid och ibland kan avkastningen till och med bli sämre. En studie från SLU visar att det är viktigt vilka sorter man blandar eftersom en sort utvecklas olika beroende på vilken den andra komponenten i blandningen är. Genom att förstå hur olika sorter beter sig tillsammans finns möjlighet att ta fram effektiva och pålitliga sortblandningar till lantbruket.

Det är känt sedan länge att sortblandningar kan ge bättre skörd – men vad beror denna effekt på? En studie (samarbete mellan SLU och universitetet i Köpenhamn) som nyligen publicerades i Plant and Soil kan förklara vad som händer i sortblandningar och varför blandningseffekten varierar.

Forskarna odlade olika vårkornsorter var för sig och två sorter tillsammans. De mätte bland annat utveckling och tillväxt av sorterna och om det skilde sig åt i rena bestånd och i olika blandningar. Det visade sig att sorter i blandningar utvecklades långsammare tidigt på säsongen och växte snabbare senare. Till exempel befann sig en specifik sort i början av stråskjutningen när den växte tillsammans med en viss annan sort, medan den nästan var i axgång när den växte i rent bestånd.

 Enskilda sorter svarade olika när de odlades i en blandning – och responsen berodde på vilken sort som växte intill. Produktiviteten i sortblandningar påverkas alltså av hur sorterna anpassar växtegenskaperna efter varandra, säger Iris Dahlin, huvudförfattare till studien.

Ökad produktion

Mekanismen för den förbättrade produktiviteten skilde sig åt mellan de enskilda blandningarna. Några sorter kunde komplettera varandra när det gäller att ta upp och lagra kväve. Det resulterade i ökad produktion av grönmassa och avkastning av korn. Ett exempel är en blandning där grönmassaproduktionen var 27 procent och avkastningen 22 procent högre jämfört med det förväntade värdet för sorterna i rena bestånd.

  Andra studier har jämfört medelavkastningen av sortblandningar med respektive sorter odlade i rent bestånd. Våra resultat visar hur viktigt det är att utvärdera sortblandningseffekten utifrån prestationen av de enskilda sorterna som ingår, säger Iris Dahlin.

Viktig kunskap

Detta är den första studien som visar att responsen från en enskild sort kan variera beroende på den andra sorten i blandningen och att förändringen av växtegenskaperna kan väsentligt påverka produktiviteten i sortblandningar.

  Resultaten ökar kunskapen om varför vi hittills inte lyckats att hitta en ultimat sortblandning. När vi vet hur sorterna beter sig när de växer tillsammans, underlättar det för sammanställningen av effektiva, stabila och förutsägbara odlingssystem, säger Iris Dahlin.

Velemir Ninkovics forskargrupp, där Iris Dahlin doktorerade, har data från flera studier. Med hjälp av statistiska analyser skulle man få fram ett underlag om vilka växtegenskaper som behövs av kombinerade sorter för att får positiva effekter på avkastningen.

Det här kan hjälpa både jordbrukare och rådgivare att utvärdera vilka sorter som ska väljas i blandningar för att nå den önskade effekten.

Vetenskaplig artikel

Plasticity of barley in response to plant neighbors in cultivar mixtures, Iris Dahlin et al, Plant and Soil

Kontakt

Iris Dahlin, iris.dahlin@slu.se
Velemir Ninkovic, velemir.ninkovic@slu.se


Kontaktinformation