SLU-nyhet

Hällristningar - därför har älgarna inga horn

Publicerad: 28 april 2020
Hällristning. Foto.

På fler än 10 000 platser runt om i Sverige finns hällristningar. I norra Sverige är älgen ett vanligt motiv och nästan alltid har den avbildats utan horn. Men det är inte endast älgkor som är avbildade. "Älgen var lättast att döda under vårvintern och då saknar älgtjuren horn", säger Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi vid SLU.

ÄLGEN I HISTORIEN. Hällristningarna är inte ristade utan inhuggna med sten eller järn. De påträffas ofta där kustlinjen låg under stenåldern och inte sällan vid strömmande vatten där jakten och fisket var gott. Från Sverige har ristningar rapporterats från fler än 10 000 platser. Norge har några tusen och Danmark några hundra. De tidigaste gjordes av stenåldersjägare och konsthantverket togs sen över av bönder.

Rika fyndplatser är Nämforsen i Ångermanland och Tanum i Bohuslän. I norra Sverige hittar man främst ristningar med älg, ren, hund och fisk medan det i söder mest är skepp, fiskeredskap, geometriska figurer och människor.

Lättast att komma åt under vintern

Här uppe är älgen ett vanligt objekt och då är det ofta hornlösa djur, vilket beror på att älgen var lättast att komma åt under vårvintern och då saknade den horn. De fångades i gropar, skidades eller sprangs i kapp på skarsnön och dödades med hugg och slag.

Eftersom figurerna gjordes under lång tid är konststilarna många liksom tolkningarna av vad de betyder och varför de gjordes.

- Var det bara tidsfördriv eller hade de en andlig eller magisk betydelse? Vi lär nog aldrig få svar utan vi får låta fantasin flöda när vi väl tar oss tid att betrakta dem, säger Kjell Danell.

Vid Nämforsen finns omkring 2 300 figurer på fastlandet och öarna. Ristningarna är gjorda under en följd av år. Arkeologerna har visat att det funnits människor i området under 6 000 år. Trakten var en viktig plats för möten, bosättning och kanske också en kultplats. Varför? Jo, vid den tiden gick Bottenhavet långt in i Ångermanland så Nämforsen hade då ett mer strategiskt läge än i dag.

Nordligaste hällristningarna vid Umeälven

Vid Norrfors kraftverk i Umeälven finns Sveriges nordligaste plats med hällristningar. De upptäcktes 1984 och föreställer älgar, båtar, människofigurer och skålgropar. Älgarna är avbildade i profil med vad som tycks likna skelett och organ. De cirka 100 bilderna är mellan 3000 och 7000 år gamla, det vill säga samtida med de egyptiska pyramiderna.

- Har man tur och lite förmåga att gissa ungefär var människorna höll till i landskapet för flera tusen år sedan kan säkert hitta nya hällristningar. Ett sett är att söka med ficklampor på natten för då framträder de tydligare än i solljus, säger Kjell Danell.