SLU-nyhet

Online workshops om smart urban livsmedelsproduktion

Publicerad: 30 april 2020
Vertikal kommersiell salladsodling

SLU bjuder in till tre online workshop för att undersöka hur smart urban livsmedelsproduktion kan utvecklas till att bli en central nod i framtidens livsmedelsförsörjning.

Smart urban livsmedelsproduktion innebär att mat produceras i slutna system där produktionen kontrolleras med hjälp av digitala lösningar. Kommersiella initiativ såsom vertikala växtfabriker med hydroponiska och akvaponiska system utvecklas över hela värden, bland annat i Stockholm, Bristol och New York. Dessa initiativ producerar färska råvaror året runt i produktionsanläggningar som kräver mindre växtskyddsmedel och minskad transport. Kritik mot dessa initiativ menar dock på att smart urban livsmedelsproduktion är en marginell aktivitet som producerar näringsfattig mat såsom sallad och örter i energiintensiva anläggningar. Utveckling inom arkitektur, hortikultur och digitalisering tillsammans med social och ekonomisk utveckling kan dock skapa möjligheter för mer realistisk matförsörjning genom smart urban livsmedelsproduktion.

SLU bjuder nu in till tre online workshops. Syftet med dessa är att undersöka hur smart urban livsmedelsproduktion kan utvecklas till att bli en central nod i framtidens livsmedelsförsörjning. De planerade workshopparna kommer att skapa en plats för tvärvetenskaplig dialog och tillsammans kommer vi att identifiera kritiska utmaningar och utveckla en agenda för vidare forskning kring smart urban livsmedelsproduktion.

  • Workshop 1: Vilken typ av samhällsutveckling främjar smart urban livsmedelsproduktion? 3 Juni 2020, kl. 9 - 10.30

  • Workshop 2: Vilken roll spelar testbäddar och kommersiella initiativ för utveckling av smart urban livsmedelsproduktion? 10 Juni 2020, kl. 9 - 10.30

  • Workshop 3: Vilken forskning behövs för att smart urban livsmedelsproduktion ska utvecklas till en del av framtidens livsmedelsförsörjning? 17 Juni 2020, kl. 9 - 10.30

Mer information och anmälan: Suvi Kokko, Institutionen för ekonomi, e-post suvi.kokko@slu.se


Kontaktinformation