SLU-nyhet

Vad blir effekterna på havsmiljön av bortledning och utsläpp av kylvatten från Forsmarks kärnkraftverk?

Publicerad: 14 maj 2020
Provfiske i Biotestsjön.

Vid energiframställningen i kärnkraftverket nyttjas stora mängder havsvatten för att kyla processerna. Det uppvärmda kylvattnet pumpas sedan ut till Biotestsjön och sedan vidare till närliggande kustområden. Hur denna vattenhantering påverkar fisk, bottenfauna och fågel i omgivande kustmiljön övervakas årligen i fastställt recipientkontrollprogram. Institutionen för akvatiska resurser, genomför undersökningarna i kustområdet inom programmet för Forsmarks kärnkraftverk.

Havsvattnet som tas in till kärnkraftverket innehåller stora mängder fisk som filtreras ut och omkommer i vid intaget. Under 2019 var fiskförlusterna rekordstora och främst av småväxta fiskarter och yngel. Storspigg är den klart vanligaste arten i provtagningarna och uppgick till 19 miljoner individer under vårperioden och 59 miljoner under hösten. Omfattningarna av strömmingsyngel var också stora under 2019 jämfört med föregående år.

I utsläppsområdet för kylvatten, Biotestsjön, var tätheterna av fisk höga under provtagningarna. Det är främst varmvattenarter som t ex abborre, mört och björkna som uppehåller sig i Biotestsjön och det finns tydliga mönster om att varmvattnet attraherar dessa arter som reproducerar sig i området. Det varma vattnet i Biotestsjön medför att fisken växer snabbare jämfört med individer i omgivande kustområden. Konditionen var dessutom god hos både abborre och mört under 2019.

Tätheterna av hårdbottenfauna i Biotestsjön var de högsta som noterats sedan studierna inleddes. Utanför Biotestsjön i Forsmarks skärgård var Östersjömussla och Amerikansk havsborstmask mest vanlig på mjuka bottnar.

De enskilt viktigaste områdena för sjöfågel i Forsmarks skärgård finns i Biotestsjön och utanför intagskanalen i Asphällafjärden. Dessa områden tillsammans med utsläppsområdet utanför Biotestsjön förblir isfria under hela året och möjliggör att fåglar kan övervintra i kustområdet.

Läs mer om detta i "Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk, årsrapport för 2019", författare är Anders Adill och Carolina Åkerlund.


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se