SLU-nyhet

Uppföljning av löften: Detta gör vi för biologisk mångfald

Publicerad: 22 maj 2020
Prins Carl Philip, dåvarande miljöministrer Karlina Skog sitter på huk och tittar på kräftor i plastlådor.

För två år sedan firade den internationella naturvårdsunionen, IUCN, 70-årsjubileum. I samband med det angav de svenska medlemmarna, däribland CBM, ett antal löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk mångfald. Nu berättar vi hur vi uppfyllt löftena.

Hur ska de svenska organisationer som är medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, fortsätta sitt viktiga arbete? Den konferens för två år sedan, där löftena för framtiden uttalades, bjöd bland annat på ett tillfälle att på allvar reflektera över värdet av biologisk mångfald. Ett antal löften angavs, om hur de svenska organisationerna ska fortsätta arbetet för biologisk mångfald.

CBM:s löften var att:

  • producera samhällsrelevant forskning om hur människans negativa påverkan på biologisk mångfald kan minskas,
  • sprida tvärvetenskaplig kunskap om det mångsidiga samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling,
  • gynna integrering av biologisk mångfald i olika sektorer,
  • skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och transdisciplinär dialog.

Vad har CBM gjort för att uppfylla löftena?
CBM har i nära samarbete med aktörer inom olika samhällssektorer arbetat vidare med att ta fram kunskap som visar hur vi kan bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald, och samtidigt förbättra samhället, nu och i framtiden. Vi har arbetat brett med varierande frågor som exempelvis infrastrukturens påverkan på landskapsekologi, äldre spannmålssorters resiliens eller om landskapsperspektivet kan vara en nyckel till hållbart skogsbruk. I arbetet kombineras spetskompetens med samverkan över ämnes- och organisationsgränser, både inom och utanför forskarvärlden. CBM:s forskning och utredningsarbete sker tillsammans med dem där kunskapen ska komma till användning, för en samhällelig omställning till nytta för biologisk mångfald. Den kunskap vi tar fram efterfrågas mer och mer på olika arenor, och CBM finns med ibland annat radio och TV exempelvis i de internationella förhandlingarna om mål för framtiden. Andra kanaler är vår tidskrift Biodiverse, konferenser mm där vi delar med oss av kunskap, och skapar möjlighet till dialog med samhällsaktörer av betydelse för biologisk mångfald.

Läs alla organisationers löften, tillsammans men uppföljningen här. (länk till pdf).

Internationella naturvårdsunionen, IUCN
IUCN är den globala organisation som för samman länder, miljöorganisationer och andra för att hitta vägar för gemensamma effektiva insatser för en hållbar utveckling med bevarad biologisk mångfald och uppnådda klimatmål.
De svenska medlemsorganisationerna är:
Coalition Clean Baltic (CCB)
Naturhistoriska riksmuseet
Naturskyddsföreningen
Nordens Ark
ProGEO
Regeringskansliet
SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
SLU Artdatabanken
Stiftelsen Skansen
Svenska Jägareförbundet
Världsnaturfonden WWF

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se