SLU-nyhet

Laxens utbredning och födoval till havs hjälper oss förstå hur lax påverkas av miljöförändring och fiske

Publicerad: 10 juni 2020

Vad och var en lax äter till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den kommer ifrån, visar en ny doktorsavhandling från SLU. Att olika stora laxar från olika älvar lever sitt liv i olika havsmiljöer får konsekvenser; för hur de mår, hur de växer, hur bra de lyckas föröka sig – och därmed också hur produktiv en laxälv blir. Avhandlingens resultat bidrar till en ökad förståelse om varför lax från svenska älvar kan svara olika på förändringar i miljön till havs.

- Lax från Umeälven simmar snabbt ner till de södra delarna av Östersjön där de spenderar majoriteten av sin tid i havet medan lax från Dalälven först simmar norrut för att sedan söka sin föda i ett stort område från Åland hela vägen ner till södra delarna av Östersjön. Denna skillnad i utbredning mellan olika laxpopulationer innebär inte bara att lax kan uppleva olika livsmiljöer till havs utan också att de utsätts för olika stor risk att fiskas upp, säger Philip Jacobson, som doktorerat vid institutionen vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Denna skillnad i livsmiljö till havs påverkar laxens tillväxt och kroppskondition. Nya analyser av historiska data över Östersjölax visar att laxens födoval; om den äter mest strömming eller skarpsill under sin tid ute i Östersjön, beror på dess kroppsstorlek, på bytets kroppsstorlek samt på var i Östersjön laxen befinner sig. Var laxen befinner sig till havs skiljer sig dessutom åt beroende på vilken älv den fötts i.

- Hur mycket föda som finns tillgänglig till havs skiljer sig alltså mellan laxar beroende på vilken älv de kommer ifrån och hur stora de är. Den kunskapen är viktig eftersom mängden föda som laxen har att tillgå styr dess förmåga att lagra energi och växa, vilket i sin tur påverkar laxens förmåga att producera avkomma. Det är det som till slut styr hur mycket lax våra älvar kan producera, säger Philip Jacobson.

Avhandlingen visar även att kunskap gällande diet och konkurrens om föda till havs hos laxfiskar och andra fiskarter som simmar mellan älv och hav är viktigt att ta hänsyn till vid förvaltning eftersom det styr hur fisk påverkas av förändringar i födotillgång samt av hur mycket vi fiskar.

- Att ta hänsyn till skillnader i vad lax äter till havs samt vad som styr dessa skillnader är viktigt för att förstå hur laxpopulationer kommer att svara på förändringar i miljön. Detta skulle också kunna bidra till att förklara varför M74 och sjukdomsutbrott varierar mellan älvar och år.

Länk till avhandlingen: Size-dependent predator-prey interactions, distribution and mortality in salmon: effects on individuals and populations


Kontaktinformation

Philip Jacobson, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
philip.jacobson@slu.se, o10-478 41 74