SLU-nyhet

SLU medverkar i nytt EU-projekt för att minska matsvinn

Publicerad: 23 juni 2020

Till hösten startar ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt som ska demonstrera och testa innovationer för att minska matsvinn.

Mattias Eriksson på Institutionen för energi och teknik vid SLU forskar på hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn. Förra hösten fick han medel från SLU Future Food för att skriva en ansökan inom EU:s Horizon2020-utlysning "Reducing food losses and waste along the agri-food value chain". Satsningen visade sig vara lyckad. Ansökan beviljades medel från Horizon2020 och i november i år startar projektet ”Lovinfood”.

Målet med Lovinfood är att demonstrera och testa innovationer med potential att minska matsvinn. SLU medverkar i konsortiet som en av 27 parter från 12 europeiska länder. Projektet kommer att fokusera på några utvalda delar av livsmedelssystemet där potentialen för att minska svinnet inom EU är extra stor. Dessa delar inkluderar hela produktions- och distributionskedjan för frukt & grönt, bröd och fisk, samt konsumtionsledet där olika typer av livsmedel möter konsumenterna.

SLU kommer främst att fokusera på att utvärdera innovationer som minskar svinnet av bröd samt förlusterna i konsumtionsledet. Övriga svenska partners är företaget Matomatic AB som bidrar med matsvinnsminskande innovationer samt Uppsala kommun som genom sin stora måltidsorganisation bidrar med testmiljö.

Hela projektet har en budget på ca 6 miljoner euro, och pågår 2020-2025.

Sidansvarig: futurefood@slu.se