SLU-nyhet

SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020

Publicerad: 04 juni 2020

Åtta personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Fem av dem är svenskar, en dock verksam i Kanada: lantbrukare Gunnar Rundgren, Järlåsa; professor Mikael Rönnqvist, Kanada; jägmästare Monika Stridsman, Stockholm; programchef Madeleine Fogde, Vejbystrand; och direktör Rune Andersson, Mellby gård. De övriga är dr Brenda Bonnett, Kanada, dr Shakuntala Thilsted, Malaysia och professor Sarah Gurr, Storbritannien.

2020 års hedersdoktorer kommer att promoveras först i samband med doktorspromotionen i oktober 2021 i Uppsala, på grund av rådande omständigheter. Deras respektive föreläsningar kommer också att hållas i samband med promotionen 2021.

Här kommer korta presentationer av de åtta hedersdoktorer som SLU:s fyra fakulteter har utsett för 2020.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Direktör Rune Andersson, Mellby gård, är en av landets mest framgångsrika företagsledare och entreprenörer. Han blev civilingenjör vid Chalmers 1968 och har haft en lång karriär inom näringslivet, bland annat som koncernchef för Trelleborg AB. Han köpte Mellby gård 1986 och företaget Mellby gård omfattar i dag ett 20-tal företag inom olika branscher. Han har med sitt stora intresse för företagande och entreprenörskap i lantbruket haft stor betydelse för LTV-fakulteten. Hans stöd och intresse har bidragit till framstående vetenskapliga och samverkansinsatser.

Professor Sarah Gurr, University of Exeter, disputerade i växtpatologi vid Imperial College, London, 1983. Hon har tidigare också innehaft en professur vid Oxford. Hon har varit aktivt engagerad i växtskydd i mer än fyra decennier och har publicerat över 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter såsom Nature och Science. Professor Gurr har gjort enastående insatser inom forskningsområden som växtskydd och livsmedelssäkerhet. Hon har också haft ett långvarigt samarbete med forskare inom SLU:s LTV-fakultet som extern rådgivare och inte minst som mentor för yngre kvinnliga forskare.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Programchef Madeleine Fogde är utbildad lärare och i dag programchef för Swedish International Agricultural Network Initiative (Siani), som koordineras av Stockholm Environment Institute (SEI). Siani har en bred medlemsbas och är en mycket inkluderande organisation som erbjuder ett attraktivt nätverk för personer som arbetar med lantbruksforskning globalt. Hon har arbetat mycket med låginkomstländer i Afrika, bland annat i ett program för vattenförsörjning och ekologisk sanitet i Mocambique. Hon har ett stort världsomspännande nätverk inom lantbruk, sanitet och kvinnoorganisationer.

Dr Shakuntala Thilsted, Penang, Malaysia, leder forskningsprogrammet Value Chains and Nutrition vid organisationen WorldFish. Hon disputerade i nutritionsfysiologi i Köpenhamn och under sin karriär har hon kombinerat det akademiska arbetet med uppdrag som konsult och rådgivare inom nutritionsfrågor åt organisationer såsom FAO, Unicef, Ifad och Världsbanken. Mycket av hennes forskning har fokuserat på små fiskarters potential att motverka och förhindra vitamin- och mineralbrist i låg- och medelinkomstländer. Hon har också visat stort engagemang som mentor åt yngre forskare.

Fakulteten för skogsvetenskap

Professor Mikael Rönnqvist är verksam inom forskningsområdet operationsanalys och finns i dag vid Université Laval i Kanada. Genom att utveckla och applicera operationsanalytiska metoder i skogssektorns försörjningskedja har han gjort betydande insatser för skogsnäringen och skoglig forskning. Rönnqvist är bland annat av dem som utvecklat idéerna bakom "Krönt vägval", ett verktyg som beräknar det effektivaste vägvalet vid transporter i skogen och som i dag används av ett hundratal skogsföretag. SLU har genom åren haft flera lyckade samarbeten med Mikael Rönnqvist, bland annat i beslutsstödsystemet Heureka.

Jägmästare Monika Stridsman har en lång karriär i svensk skogsnäring. Hon har hunnit vara bland annat vd för Sveriges skogsvårdsförbund, generalsekreterare för WWF, chef på Naturvårdsverket och generaldirektör för Skogsstyrelsen. Hon var en av de första kvinnliga skogstjänstemännen i Sverige och har genom sin karriär brutit ny mark. Hon har bland annat varit ledamot av SLU:s styrelse och också varit engagerad i Artdatabanken. Men framför allt har hon varit en betydande förebild för senare decenniers kvinnliga jägmästare.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Dr Brenda Bonnett, Kanada, är doktor i både veterinärmedicin och epidemiologi. Hon är i dag vd för International Partnership for Dogs. Som fristående epidemiolog har dr Bonnett medverkat i ett stort antal forskningsprojekt i Europa och Nordamerika. Hennes forskning rör många djurarter och discipliner. Hon har lagt fokus på sällskapsdjur, epidemiologisk forskning, rasspecifika risker för sjukdom och död hos hundar, katter och hästar, interaktioner mellan människor och djur och kommunikation mellan veterinär och djurägare. Hon var 1998–1999 gästprofessor vid SLU.

Lantbrukare Gunnar Rundgren driver Sunnansjö gård i Järlåsa men är också konsult i det egna företaget Grolink, samhällsdebattör, författare och föreläsare. Han var en av de som grundade Krav 1985, och när det gäller lantbrukets utvecklingsfrågor, vare sig det handlar om odlingsteknik, marknadssystem eller organisation, är han en viktig röst i debatten. Gunnar Rundgren har också ett starkt internationellt engagemang, särskilt i utvecklingsländer. Han utmanar ofta åsikter som är väl etablerade både inom och utom akademin och bidrar både med kunskap i debatten och utmaning av etablerade ståndpunkter.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf/källa ska anges.)

Rune Andersson. Foto: Mellby Gård

Sarah Gurr. Foto: Gero Steinberg

Madeleine Fogde. Foto: Stockholm Environment Institute (SEI)

Shakuntala Thilsted. Foto: Finn Thilsted

Mikael Rönnqvist. Foto: Mikael Rönnqvist

Monika Stridsman. Foto: Marie Sparreus/Föreningen Skogen

Brenda Bonnett. Foto: Måns Engelbrektsson

GunnarRundgren. Foto: Jan-Åke Eriksson/Ordfront förlag