SLU-nyhet

Tropiska algbäddar är viktiga för fisk och fiske

Publicerad: 22 juni 2020
Fiskar på korallrev

Genom en världsomspännande metaanalys där 23 lokaler i 11 länder ingick, fann ett team internationella forskare att tropiska algbäddar är viktiga områden för fisk och fiske. -Makroalger i korallrevssystem har dåligt rykte eftersom de konkurrerar med levande koraller om utrymme, men vi visar att algbäddarna även finns naturligt och att de utgör viktiga livsmiljöer i tropiska vatten, säger Charlotte Berkström, som deltog i studien och är forskare vi institutionen för akvatiska resurser på SLU.

-Om ett korallrevssystem är i obalans pga. störningar som fiske och klimatförändringar, kan makroalgerna ta över helt och systemet har då "flippat" och blivit algdominerat istället för koralldominerat. Men algbäddar finns även naturligt och genom vår studie har vi sett att dessa, precis som på kallare breddgrader, kan fungera som viktiga födo- och uppväxtområden för fisk och ryggradslösa djur, säger Charlotte Berkström

Makroalger kan likt sjögräs växa som stora mattor eller "bäddar" både i kalla och varma hav. I tropikerna växer de ofta på eller nära korallrev eftersom de behöver hårt substrat för att kunna fästa och växa, till skillnad från sjögräs som växer på mjuka sand- och dybottnar.

Dessa algbäddar har även visat sig vara väldigt viktiga områden för de vanligaste arterna som fiskas i låg- och medelinkomstländer och bidrar därmed till den viktigaste proteinkällan i dessa länder, nämligen fisk. I Kenya kan dessa arter som är associerade med makroalgsbäddar utgöra så mycket som 60% av landningarna.

-Makroalger i tropikerna förtjänar inte riktigt sitt dåliga ryckte då vi har visat att de faktiskt är viktiga habitat för fisk och fiske där de förekommer naturligt, säger Charlotte Berkström.

Klimatförändringar hotar inte bara korallrev, utan även makroalger som är säsongsberoende och känsliga för temperaturförändringar. Forskarna anser att även naturliga algbäddar borde inkluderas i områdesskydd och förvaltning av marina resurser då de har visat sig spela en viktig roll i de tropiska kustsystemen.

Artikeln har publicertas i den vetenskapliga tidskriften Fish and Fisheries: Macroalgal meadow habitats support fish and fisheries in diverse tropical seascapes


Kontaktinformation

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se