SLU-nyhet

Vargar undviker för det mesta större vägar och hus

Publicerad: 26 juni 2020

I allmänhet undvek vargar både större vägar och hus i en studie från det svensk-norska vargforskningsprojektet SKANDULV. När vargar kom närmare mänsklig infrastruktur skedde det på vintern och längre norrut i utbredningsområdet. En trolig förklaring är att vargarna följer efter sitt byte älgen. Kunskap om hur vargar rör sig är viktig för förvaltningen av varg och kan gynna samexistens mellan vargar och människor.

SKANDULV har studerat rörelsemönster i relation till hus och vägar hos 52 stycken revirhävdande vargar (44 olika vargpar) med GPS-sändare. Forskarna, bland annat Camilla Wikenros från SLU, har haft tillgång till 20 års data från den Skandinaviska vargstammen.
Resultaten visade att vargarna undvek både hus och större vägar, men nyttjar skogsbilvägar i stor utsträckning, vilket stämmer överens med tidigare studier. Men forskarna kunde också konstatera att vissa faktorer påverkade detta allmänna mönster. Det hände oftare att vargar närmade sig mänsklig infrastruktur i revir norrut i studieområdet, samt på natten och under vintern.

Mer älg

Söderut i vargens utbredningsområde finns gott om både rådjur och älg medan vargarna längre norrut äter nästan bara älg. Älgarna drar sig under vintern vanligtvis ner till dalarna där det är mindre snö och lättare att hitta mat. Men där finns det också mer infrastruktur. Att rovdjur befinner sig närmare människor på nätterna är inte helt ovanligt, samma mönster har forskare sett för tex brunbjörnar, leoparder och lodjur.
Det är viktigt att försöka förstå varför rovdjur visar sig nära bostäder och vägar. Det finns en risk att enstaka observationer av varg eller deras spår tolkas som att vargen har blivit oskygg eller aktivt söker upp människor. Fast orsaken kan vara att vargen sökt sig till områden där det finns mer älg.

Kunskap viktig för förvaltning

Kunskap om vargarnas rörelsemönster kan underlätta för förvaltningen. Då blir det lättare att skilja ut vargar med avvikande beteende där myndigheterna kan behöva sätta in relevanta åtgärder.
En intressant fråga som denna studie resulterat i är varför bara vissa vargar under vissa förhållanden förekommer närmare mänsklig infrastruktur. Beror det också på deras personlighet? Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att vargar oftast undviker hus och större vägar.
Forskarna kommer från SLU, Høgskolen i Innlandet, Forest Science and Technology Centre of Catalonia och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

 Vetenskaplig artikel

Carricondo-Sanchez D, Zimmermann B, Wabakken P, Eriksen A, Milleret C, Ordiz A, Sanz-Perez A, and Wikenros C. 2020. Wolves at the door? Factors influencing the individual behavior of wolves in relation to anthropogenic features. Biological Conservation 244: 108514.


Kontaktinformation